Đảng - đoàn thể

Giao ban Bí thư Đảng ủy 14 phường quý I/2019
Ngày đăng 21/03/2019 | 10:39  | Lượt xem: 1606

Sáng 21/3/2019, Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy chủ trì cuộc giao ban với Bí thư Đảng ủy 14 phường về công tác Thu ngân sách quý I/2019; công tác phòng chống dịch bệnh; công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Quận

Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy chủ trì cuộc giao ban

Dự giao ban có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận; Đại diện lãnh đạo UBMTTQ Quận; Chi cục trưởng CCT; Trưởng các phòng TCKH, QLĐT, KT, CCTK, YT, VPQU, VP HĐND-UBND; Lãnh đạo CAQ; Bí thư Đảng ủy 14 phường.

Định hướng cuộc giao ban, đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh: công tác thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên được thực hiện theo kế hoạch, phương án đã được xây dựng từ đầu năm. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần phải kiểm tra, chỉ đạo giải quyết thường xuyên, kịp thời. Về công tác phòng chống dịch bệnh, dù trên địa bàn chưa có diễn biến bất thường nhưng tình hình dịch bệnh ở gia súc vẫn diễn ra phức tạp trên cả nước cùng với các bệnh lây truyền qua thực phẩm, qua đường hô hấp có nguy cơ phát sinh cao do thời tiết và bắt đầu vào dịp lễ hội với nhiều bữa cỗ đông người. Đặc biệt, công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, các thông tin thu thập được là cơ sở để các cấp, các ngành đánh giá kết quả thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, đồng thời cũng là căn cứ để xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Nội. Vì vậy, từng địa phương, đơn vị cần sự thống nhất trong nhận thức và hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; bảo đảm mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, đối tượng và quy trình theo phương án tổng điều tra.

Sau khi nghe các địa phương báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện từng nội dung. Đồng chí Bí thư Quận ủy đã yêu cầu người đứng đầu 14 địa phương phải chủ động nắm bắt, sâu sát tình hình , xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện. Đồng thời, yêu cầu UBND Quận và các ngành chức năng xem xét những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; có giải pháp phù hợp dựa trên kiến nghị của địa phương, qua đó, giải quyết triệt để vướng mắc, hoàn thành theo tiến độ, kế hoạch, đảm bảo kết quả các nội dung trên trong thời gian tới.

Toàn cảnh cuộc giao ban