Đảng - đoàn thể

Hội nghị tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 20/05/2019 | 16:27  | Lượt xem: 101

Ngày 17/05/2019, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy. Dự hội nghị có hơn 367 đồng chí là báo cáo viên của quận và cơ sở.

         Đồng chí Báo cáo viên trình bày tại hội nghị 

Tại hội nghị đồng chí báo cáo viên đã trình bày nội dung cơ bản về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn quận trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2018 và quý I năm 2019, theo đó, trên địa bàn đã xảy ra 311 vụ tai nạn giao thông làm 95 người chết 188 người bị thương, thiệt hại khoảng 3,1 tỷ đồng. Năm 2016, xảy ra 115 vụ làm 24 người chết, 82 người bị thương. Năm 2017, xảy ra 107 vụ làm 37 người chết, 55 người bị thương. Năm 2018, xảy ra 93 vụ làm 28 người chết, 51 người bị thương. Quý I năm 2019, trên địa bàn quận xảy ra 29 vụ làm 14 người chết. Riêng quý I năm 2019, trên địa bàn quận xảy ra 29 vụ làm 14 người chết, 14 người bị thương, thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. So với cùng kỳ tăng 06 vụ, tăng 09 người chết, tăng 03 người bị thương. So với liền kề giảm 01 vụ, tăng 07 người chết, giảm 07 người bị thương.

Cũng tại hội nghị đồng chí đi sâu phân tích đánh giá các vụ tại nạn giao thông như: tổng số điểm đen về tai nạn giao thông, số điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn quận, phân tích nguyên nhân khác. Từ đó quận ủy ban hành Chỉ thị số 18 - CT/QU, ngày 09/01/2019 của quận ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông". Triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an ATGT, giảm ùn tắc và TNGT trên địa bàn quận Long Biên của Ban chỉ đao an toàn giao thông quận.   

Tiếp theo chương trình đồng chí Báo cáo viên triển khai thông báo kết luận số 54 - TB/TW, của Bộ Chính trị, ngày 16/4/2019 về kết quả kiểm việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị.

Kết thúc hội nghị, đồng chí đề nghị các báo cáo viên của Quận và cơ sở một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện hiệu quả Chỉ chỉ 18 - CT/QU, ngày 09/01/2019 của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT, Kế hoạch của Ban an toàn giao thông của quận. Đẩy mạnh tuyên truyền rộng dãi trong cán bộ, hội viên, đoàn viên của MTTQ và các đoàn thể, tuyên truyền trong sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ./.