Đảng - đoàn thể

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận Long Biên chuẩn bị tổ chức Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Ngày đăng 14/03/2019 | 16:46  | Lượt xem: 438

Chiều ngày 14/03/2019, tại Hội trường Quận ủy Long Biên, Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận Long Biên, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã diễn ra để chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam quận Long Biên các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự và chỉ đạo Hội nghị đồng chí Tăng Quang Huy - UV BCH Thành đoàn, Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn; anh Phạm Nam Anh - Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận Long Biên; các anh chị là Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận Long Biên, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Hội nghị lần này xoay quanh các vấn đề về công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội LHTN các cấp, chào mừng thành công Đại hội Đại Biểu Hội LHTN quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 và lập thành tích hướng tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên quận Long Biên đã lắng nghe, trao đổi, đưa ra các định hướng giải quyết cho những khó khăn, vướng mắt của các đơn vị trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Hội LHTN các cấp. Cụ thể là các nội dung liên quan đến quy trình xin ý kiến cấp ủy, kế hoạch, quy trình hướng dẫn, trang trí tuyên truyền, tổ chức đại hội các cấp, thành lập các Tiểu ban công tác: Tiểu ban chỉ đạo đại hội, tiểu ban nội dung, tiểu ban tuyên truyền - tổ hậu cần và tiểu ban nhân sự của Đại hội.

Đồng chí Tăng Quang Huy - UV BCH Thành đoàn, Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn; anh Phạm Nam Anh - Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận Long Biên

Kết thúc Hội nghị, anh Phạm Nam Anh - Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận Long Biên đã thống nhất và hiệp thương các nội dung: Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Việt Hưng làm đại hội điểm cấp phường vào ngày 31/3/2019, các đơn vị đăng ký lịch tổ chức đại hội, thành lập các Tiểu ban công tác tổ chức Đại hội cấp quận.