Đảng - đoàn thể

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 8/2019
Ngày đăng 13/08/2019 | 16:11  | Lượt xem: 426

Sáng ngày 13/8/2019, tại giảng đường, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Long Biên đã tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 8/2019.

Dự Lễ khai giảng có đồng chí Đào Tiến  Dũng - Phó trưởng phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm BDCT Quận; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - QUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ.

Đại biểu dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 8/2019

Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng thứ ba được tổ chức năm 2019. Đã có 100 quần chúng ưu tú tại 22 Chi, Đảng bộ trực thuộc quận Long Biên tham gia lớp học. Trong quá trình học tập tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, các quần chúng ưu tú sẽ nghiên cứu 05 chuyên đề cơ bản của Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản. Qua đó giúp các quần chúng ưu tú nắm được khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ khẳng định việc học tập lý luận chính trị là vô cùng cần thiết nhằm trang bị những kiến thức lý luận chính trị cơ bản, hành trang đầu tiên đối với mỗi quần chúng ưu tú trong suốt quá trình tu dưỡng rèn luyện, phấn đầu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được Quận uỷ Long Biên thường xuyên quan tâm tổ chức mở theo Hướng dẫn nội dung hàng năm của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội nhằm bồi dưỡng nguồn phát triển Đảng cho các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn quận Long Biên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ mong muốn toàn thể học viên tham gia lớp học với  tinh thần học tập nghiêm túc nhất để đạt được những kết quả cao nhất sau khoá học. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực hy vọng những kiến thức lý luận chính trị của mỗi học viên được trang bị từ lớp bồi dưỡng lý luận đầu tiên sẽ trở thành hành động, việc làm tốt đẹp, ý nghĩa đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam nói chung và quận Long Biên nói riêng.

Đồng chí Đào Tiến Dũng - Phó trưởng phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội giảng bài tại lớp

Ngay sau Lễ khai giảng, đồng chí Đào Tiến Dũng – Phó trưởng phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã giảng chuyên đề đầu tiên: “Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” tại lớp.