Đảng - đoàn thể

Thành ủy Hà Nội quán triệt "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng"
Ngày đăng 17/10/2018 | 14:14  | Lượt xem: 512

Sáng 17/10/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng".

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu khai mạc

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - UVTW Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy chủ trì điểm cầu Hà Nội. Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trung tâm và 30 quận, huyện với sự tham gia của hơn 4.575 cán bộ chủ chốt các cơ quan Đảng, chính quyền cấp xã phường đến thành phố, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội của thành phố, các cơ quan chức năng liên quan đến công tác bảo vệ nội bộ Đảng cũng như các sở, ngành trực thuộc.

Điểm cầu Long Biên có các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy; Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 phường. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy chủ trì điểm cầu Long Biên.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Quản Minh Cường, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ - Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu những nội dung chính theo Quy định của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng".

Theo đó, Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng" là quy định mới thay thế Quy định số 57-QĐ/TW và Thông báo số 104-TB/TW nhưng cơ bản kế thừa, bổ sung và nêu rõ một số điều về chính trị hiện nay. Với 6 chương, 25 điều, đề cập một số nội dung chính như việc xem xét, kết nạp người vào Đảng; vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật; kết nạp vào Đảng và bố trí sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị; việc ra nước ngoài, quan hệ với cá nhân, tổ chức nước ngoài… Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị; người có nguyện vọng được xem xét kết nạp vào Đảng; cán bộ, đảng viên được đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu để bầu vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt, làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật.

Phát biểu tại buổi quán triệt, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như những khó khăn của nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ. Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, để thực hiện tốt Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Thành ủy sẽ triển khai xây dựng Kế hoạch thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong Thành phố nghiên cứu kỹ nội dung quy định 126 của Bộ Chính trị để gương mẫu thực hiện song song với tổ chức quán triệt để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên.

Bí thư Quận ủy Đỗ Mạnh Hải chủ trì điểm cầu Long Biên

Các đại biểu dự buổi quán triệt