Đảng - đoàn thể

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phối hợp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND phường năm 2019
Ngày đăng 07/08/2019 | 16:27  | Lượt xem: 358

Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động năm 2019, các ngày 27/7 đến ngày 06/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phối hợp với Viện kiểm sát quận Long Biên tiến hành kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND các phường Sài Đồng; Việt Hưng, Cự Khối quận Long Biên.

Tham dự đoàn kiểm sát có đồng chí Nguyễn Viết Cường – Phó viện trưởng Viện kiểm sát quận, đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; các kiểm sát viên, kiểm tra viên theo quyết định, đại diện lãnh đạo đội Hỗ trợ tư pháp Công an quận; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường, cán bộ tư pháp, Công an phường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Tại các buổi kiểm sát sau khi nghe lãnh đạo UBND phường trình bày báo cáo thực hiện quyết định kiểm sát theo mẫu, đoàn giám sát kiểm tra trực tiếp hệ thống sổ theo đối các đối tượng thi hành án hình sự trên địa bàn phường, kiểm tra hồ sơ của từng đối tượng, trao đổi làm rõ những nội dung chưa rõ theo đề cương, góp ý cho phường những thiếu sót nếu có; phát biểu nhận xét của các thành viên đoàn kiểm sát, tóm tắt kết luận của trường đoàn chỉ rõ những nội dung làm tốt, tồn tại để rút kinh nghiệm góp phần thực hiện tốt hơn thi hành án hình sự của UBND phường, của quận năm 2019 và trong thời gian tới ./.