Đảng - đoàn thể

Tọa đàm về việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp
Ngày đăng 15/08/2019 | 11:08  | Lượt xem: 482

Sáng ngày 14/8/2019 tại hội trường quận ủy Long Biên, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận long Biên tổ chức hội nghị tọa đàm về việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp

Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rè luyện đạo đức, lối sống củ người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên; Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 09/8/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 176-KH/QU ngày 24/1/2019 của Quận ủy Long Biên thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên” gắn với Chương trình 01-CTr/TU của Thành Ủy Hà Nội năm 2019 vả đến hết nhiệm kỳ.

Thực hiện Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ-BTT, ngày 26/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp.

Sáng ngày 14/8/2019 tại hội trường quận ủy Long Biên, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận long Biên tổ chức hội nghị tọa đàm về việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư Thường trực quận uỷ; đồng chí Nguyễn Quốc Long - UVTV, Trưởng ban Dân vận quận uỷ; đồng chí Đàm Văn Huân - Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, UVTV, chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; các đồng chí Pho chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận, đại diện ban Dân chủ - pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, lãnh đạo đảng uỷ; Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ, đại diện Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận của 14 phường.

Chủ trì hội nghị tọa đàm là Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; sau phần tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, là báo cáo đề dẫn hội nghị toạ đàm do đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận trình bày, 
gợi ý toạ đàm của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận, duy trì phát biểu toạ đàm của đồng chí Dương Thị Thìn – Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận

Có 7 ý kiến của Trưởng ban công tác Mặt trận, 2 ý kiến của Bí thư chi bộ tổ dân phố, các ý kiến đánh giá cao công tác chuẩn bị, nhất trí với báo cáo đề dẫn, khẳng định MTTQ quận quan tâm triển khai, tập huấn hàng năm, xây dựng kịch bản hội nghị nhận xét của Ban công tác Mặt trận, biên bản hội nghị nhận xét, mẫu danh sách tổng hợp kết quả nhận xét, phối hợp tốt của cấp uỷ chi bộ, tổ trưởng dân phố với ban công tác Mặt trận.

Các đại biểu có đề nghị phiếu nhận xét nội dung 1; 2 chỉ để 2 mức tốt và chưa tốt; nội dung 3 để 2 mức đầy đủ và chưa đầy đủ; đưa thêm vào phiếu nhận xét nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của bộ Chính trị, bộ quy tắc ứng xử. Chi bộ thông tin nhận xét của Ban công tác Mặt trận tới Đảng viên; thành lập tổ dân phố, chi bộ tại các khu nhà mới trên địa bàn quận chưa được thành lập.

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư Thường trực quận uỷ,  đồng chí Đàm Văn Huân - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên đều ghi nhận, khẳng đinh  MTTQ quận, phường, Ban công tác Mặt trận triển khai nghiêm túc Quy định 124 của Ban bí thư Trung ương đảng khoá XII, hướng dẫn số 60 của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

MTTQ phường, Ban công tác Mặt trận quan tâm hơn nữa số liệu đảng viên, số liệu kết quả giám sát

Nắm bắt tình hình, dư luận trong Nhân dân, khu trung cư, Ban quản trị toà nhà; đảng viên sống ở địa phương chưa đủ 6 tháng vẫn nhận xét thời gian sinh sống ở địa phương

Kết quả nhận xét đảng viên của chi bộ cuối năm thông tin tới Ban công tác Mặt trận

Nội dung đề nghị của các đại biểu tại hội nghị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

Hội nghị toạ đàm kết thúc lúc 11h15 cùng ngày./.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Đ/c Đàm Văn Huân - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận chủ trì hội nghị
Toàn cảnh hội nghị