Đảng - đoàn thể

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 3/2018
Ngày đăng 05/03/2018 | 11:05  | Lượt xem: 1071

Sáng ngày 05/3/2018, tại giảng đường, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Long Biên đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 3/2018

Dự khai giảng có Tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Mai – nguyên Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Định – QUV, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng – QUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ.

Đại biểu dự Lễ khai giảng lớp BDNT về Đảng tháng 3/2018

Căn cứ Kế hoạch số 115-KH/QU ngày 22/12/2017của Quận ủy Long Biên về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đảng viên quận năm 2018. Thực hiện Quyết định số 609-QĐ/QU của Quận ủy Long Biên. Trung tâm BDCT phối hợp với Ban Tổ chức Quận uỷ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 3/2018. Đã có 230 quần chúng ưu tú thuộc 30 Chi, Đảng bộ trực thuộc quận Long Biên tham gia lớp học. Trong quá trình học tập tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, các quần chúng ưu tú sẽ nghiên cứu 05 chuyên đề cơ bản của Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản, cùng chuyên đề bổ trợ thực tế về tình hình công tác xây dựng Đảng của địa phương. Qua đó giúp các quần chúng ưu tú nắm được khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ chúc mừng các quần chúng ưu tú đã được tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 3/2018. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ đề nghị các học viên nghiêm túc tập trung nghiên cứu, gắn lý luận với nhiệm vụ, công việc cụ thể và thực tiễn của quận Long Biên. Mỗi học viên với những chủ trương, văn kiện, tài liệu của Đảng được cập nhật cần xây dựng kế hoạc tu dưỡng phấn đấu củ thể, chi tiết gắn với chủ để năm 2018 của quận Long Biên. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tin tưởng, mong muốn các quần chúng ưu tú sau khoá bồi dưỡng sẽ có nhận thức đúng đắn trong quá trình phấn đấu, nghiêm túc xác định mục đích, tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xác định nâng cao chất lượng nguồn kế cận đảng viên ngay từ đầu, đồng chí Nguyễn Thế Thạch yêu cầu Trung tâm BDCT cần tổ chức, quản lý lớp nghiêm túc, linh hoạt, đúng quy định. Đánh giá chính xác tính trách nhiệm và tinh thần nêu gương của mỗi quần chúng ưu tú trong quá trình tham gia học tập. Đảm kết thúc khoá học, tập thể lớp thu được kết quả cao nhất.

Tại buổi khai giảng lớp, học viên Nguyễn Thị Hương Giang, thay mặt tập thể lớp  chân thành cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường trực Quận uỷ, Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm BDCT và các tổ chức cơ sở Đảng đã tạo điều kiện cho các quần chúng ưu tú được rèn luyện và phấn đấu. Học viên Nguyễn Thị Hương Giang xin hứa, với lòng tự hào gắn cùng trách nhiệm của các quần chúng ưu tú tham gia lớp, tất cả học viên của lớp sẽ nghiêm túc tiếp thu kiến thức, không ngừng rèn luyện để có được kết quả tốt trong khoá học và sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Mai giảng bài tại lớp

Ngay sau Lễ khai giảng, Tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Mai – nguyên Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội giảng chuyên đề đầu tiên: “Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” tại lớp.