Đảng - đoàn thể

Năm 2018, tiếp tục bồi dưỡng chức danh Bí thư Đảng ủy phường thực hiện Đề án số 01-ĐA/QU của Quận ủy Long Biên.
Ngày đăng 06/06/2018 | 11:50  | Lượt xem: 943

Sáng ngày 05/6/2018, Quận ủy Long Biên đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư Đảng ủy phường. Đây là lớp bồi dưỡng thực hiện theo Kế hoạch số 124-KH/QU ngày 31/01/2018 của Quận ủy Long Biên về triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/QU về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020” năm 2018.

Đến dự và trực tiếp là báo cáo viên của lớp bồi dưỡng có đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Long Biên; đồng chí Hà Thị Bích Loan - UVTV, trưởng Ban Tổ chức, các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Văn phòng Quận ủy - cơ quan tham mưu đề xuất nội dung chương trình và tổ chức quản lý lớp học. Tham dự lớp học có các đồng chí là Bí thư Đảng ủy các phường trên địa bàn Quận. Trong thời gian tham gia lớp học, học viên sẽ được nghiên cứu 3 chuyên đề: Kỹ năng kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bí thư Đảng ủy phường; Nghiệp vụ công tác kiểm tra Đảng; Kỹ năng tiếp cơ quan báo chí, ứng xử với truyền thông.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã nêu rõ các nội dung bồi dưỡng thực hiện Đề án 01-ĐA/QU năm 2017 đã mang lại hiệu quả, được Thành phố ghi nhận và đánh giá cao. Phát huy những kết quả đó, năm 2018 Quận tiếp tục tổ chức bồi dưỡng các nội dung tiếp theo đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý nói chung và chức danh Bí thư Đảng ủy phường nói riêng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng khung năng lực vị trí việc làm. Đồng thời giúp học viên hệ thống và bổ sung kiến thức phục vụ kiểm tra, sát hạch, đánh giá hàng năm đối với các chức danh cán bộ chủ chốt diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận giảng bài tại lớp

Đồng chí Bí thư Quận ủy truyền đạt chuyên đề đầu tiên với nội dung: Kỹ năng kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bí thư Đảng ủy phường.

Mục đích của chuyên đề này giúp học viên nắm được khái quát chung về kiểm tra cũng như kỹ năng kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Trong quá trình học, các học viên được trao đổi, thảo luận, báo cáo viên đưa ra các ví dụ thực tế tại các đơn vị để cùng phân tích và làm rõ các vấn đề.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu thảo luận của học viên, đồng chí báo cáo viên đã chỉ rõ những nguyên nhân và các giải pháp cũng như những kinh nghiệm thực tiễn rút ra trong quá trình tổ chức kiểm tra từ đó giúp cho học viên có thêm nhiều bài học bổ ích vận dụng trong thực tế công tác của mỗi địa phương.

Sáng ngày 06/6/2018, các học viên tiếp tục nghiên cứu chuyên đề: Nghiệp vụ công tác kiểm tra Đảng do đồng chí Vũ Thị Thân - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy trực tiếp là báo cáo viên. Nội dung chuyên đề nhằm hệ thống lại kiến thức và kỹ năng trong công tác kiểm tra, giám sát; từ đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy phường, giúp các đồng chí Bí thư Đảng ủy phường thuận lợi hơn trong chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của đơn vị mình.

Đồng chí Vũ Thị Thân - UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Quận ủy giảng bài tại lớp

Chuyên đề thứ 3, chuyên đề cuối cùng của lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư Đảng ủy phường do đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy giảng dạy sẽ được tổ chức vào ngày 12/6/2018.