Đảng - đoàn thể

Hội nghị thống nhất tổng hợp báo cáo kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW; bộ quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/07/2018 | 15:47  | Lượt xem: 373

Sáng ngày 06/7/2018, tại phòng họp số 2 Quận ủy Long Biên, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận cùng với các đoàn thể quận đã họp để thống nhất tổng hợp báo cáo kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết TW 4; Chỉ thị 05; bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Mạnh Điềm - UVTV, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, Phó chủ tịch, Ủy viên ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; Trưởng, Phó Hội CCB; Hội LHPN; LĐLĐ; Quận đoàn dự hội nghị.

Tại hội nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận phát biểu đề nghị trên cơ sở tổng hợp kết quả giám sát của MTTQ do các đoàn thể chuyển về theo mẫu có 01 đồng chí được góp ý về Chỉ thị 05, 01 về kế hoạch tu dưỡng, 16 về bộ qui tắc ứng xử; đề nghị các thành viên dự hội nghị nghiên cứu, trao đổi làm rõ hơn về bố cục báo cáo, phương pháp triển khai, kết quả giám sát theo danh sách được phân công và cả danh sách cán bộ thuộc đối tượng giám sát năm 2018, tồn tại, hạn chế, đề xuất kiến nghị, các giải pháp giám sát 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị có 7 lượt ý kiến, đề nghị bổ sung mục công tác lãnh đạo, chỉ đạo của quận ủy, thủ trưởng cơ quan và vai trò người đứng đầu từng phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể...Sau khi triển khai phân công giám sát, các đơn vị họp thống nhất kết quả giám sát chuyển về MTTQ quận để tổng hợp; thực trạng hiện nay công việc nhiều, cán bộ MTTQ, các đoàn thể ít, trụ sở các đơn vị có người thuộc đối tượng giám sát còn ở rải rác trên địa bàn quận, vẫn còn hiện tượng nể nang, né tránh trong giám sát, một số đồng chí kỹ năng giám sát còn hạn chế, ngành dọc cấp trên chưa triển khai cụ thể giám sát... kiến nghị, giải pháp triển khai trong thời gian tới cả của người giám sát và người được giám sát ...

Phát biểu tóm tắt kết luận hội nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận ghi nhận, đánh giá tích cực, nỗ lực của các đơn vị có kết quả giám sát cụ thể,   thống nhất với đề nghị bổ sung bố cục báo cáo, đề nghị các đoàn thể chỉnh sửa bố cục, kết quả chuyển bản giấy về MTTQ quận trước 14h00 ngày 09/7/2018 để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tổng hợp kết quả báo cáo lãnh đạo quận trước ngày 20/7 theo qui định và báo cáo tại hội nghị lần thứ X Ủy ban MTTQ quận trong ngày gần đây; trong thời gian tới phối hợp tổ chức hội nghị tọa đàm; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong giám sát; chủ động phối hợp với lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, không né tránh đùn đẩy để nâng cao kết quả giám sát trong 6 tháng cuối năm ./.