Đảng - đoàn thể

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 8/2018
Ngày đăng 07/08/2018 | 10:00  | Lượt xem: 556

Sáng ngày 07/8/2018, tại giảng đường, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Long Biên đã tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 8/2018

Dự khai giảng có đồng chí Đào Tiến Dũng - Phó trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Xuân Long - Phó trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ; đồng chí Trần Minh Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Long Biên.

Đại biểu dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 8/2018

Căn cứ Kế hoạch số 115-KH/QU ngày 22/12/2017 của Quận ủy Long Biên về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đảng viên quận năm 2018; Thực hiện Quyết định số 697-QĐ/QU ngày 24/7/2018 của Quận ủy Long Biên. Trung tâm BDCT phối hợp với Ban Tổ chức Quận uỷ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 8/2018. Đã có 97 quần chúng ưu tú của 22 Chi, Đảng bộ trực thuộc quận Long Biên tham gia lớp học. Trong quá trình học tập tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, các quần chúng ưu tú sẽ nghiên cứu 05 chuyên đề cơ bản của Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản, cùng chuyên đề bổ trợ thực tế về tình hình công tác xây dựng Đảng của địa phương. Qua đó giúp các quần chúng ưu tú nắm được khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nâng cao hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam; thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; từ đó, xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau Lễ khai giảng, đồng chí Đào Tiến Dũng - Phó trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp giới thiệu với học viên chuyên đề đầu tiên: “Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”./.