Đảng - đoàn thể

Ban chỉ đạo hè quận Long Biên họp thống nhất nội dung chuẩn bị tổ chức “Tổng kết Tháng hành động vì trẻ em - Hè năm 2018”
Ngày đăng 08/08/2018 | 11:22  | Lượt xem: 462

Sáng ngày 8/8/2018, Ban chỉ đạo hè họp bình xét thi đua, thống nhất nội dung chuẩn bị tổ chức “Tổng kết Tháng hành động vì trẻ em - Hè năm 2018” tại phòng họp 1 UBND quận.

Dự và trực tiếp chỉ đạo, có đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo hè quận Long Biên năm 2018; các đồng chí là thành viên ban chỉ đạo hè quận cùng 14 đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH, trưởng ban chỉ đạo hè các phường.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo hè quận Long Biên năm 2018 chủ trì hội nghị         

Các đồng chí thành viên BCĐ hè quận tham dự Hội nghị

Đồng chí Tăng Quang Huy - Quận ủy viên, Bí thư Quận Đoàn, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo hè đã trình bày báo cáo tình hình, đánh giá những điểm mạnh, tồn tại hạn chế của hoạt động hè năm 2018 trên địa bàn quận. Đồng chí cũng đưa ra dự kiến mức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động, công tác hè để phòng, ban, ngành thảo luận. Các đơn vị tham dự Hội nghị tham gia ý kiến bổ sung, góp ý vào bảng điểm thành tích của từng ban chỉ đạo hè cấp phường.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo hè quận Long Biên năm 2018 đã kết luận một số nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức “Lễ Tổng kết Tháng hành động vì trẻ em - Hè năm 2018” sẽ diễn ra vào 14h00 ngày 15/8/2018 (Thứ tư) tại Trung Tâm Văn hóa - Thông tin và Thể Thao quận Long Biên.

- Giao Quận đoàn, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Long Biên hoàn thiện, bổ sung thành tích vào bảng điểm của các Ban Chỉ đạo hè phường.

- Giao Quận đoàn Long Biên phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Long Biên xây dựng kịch bản tổ chức “Lễ Tổng kết Tháng hành động vì trẻ em - Hè năm 2018”, tổng hợp các nội dung khen thưởng, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng... để tổ chức thành công Lễ Tổng kết hè năm 2018.