Đảng - đoàn thể

Thường trực Quận ủy làm việc với Ban Dân vận về nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2018
Ngày đăng 12/09/2018 | 11:39  | Lượt xem: 858

Sáng 12/9/2018, Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy chù trì buổi làm việc với Ban Dân vận Quận ủy về nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Quận ủy; Trưởng Ban Dân vận; Chủ tịch MTTQ; Chánh VPQU, Trưởng các đoàn thể CT-XH và tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy.

Thường trực Quận ủy chủ trì buổi làm việc

8 tháng đầu năm 2018, công tác dân vận Quận và cơ sở đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tham mưu cấp ủy sơ, tổng kết hiệu quả 3 Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; giám sát 2 TCCSĐ trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; phong trào thi đua dân vận khéo được triển khai sâu rộng với 184 tập thể; 540 cá nhân đăng ký; đã khảo sát, đánh giá đối với 26 mô hình dân vận khéo của 13 phường...Công tác dân vận thường xuyên cùng sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể đã giúp cấp ủy giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc. Bên cạnh đó, dân vận chính quyền tiếp tục chuyển biến theo hướng gần dân, sát dân, trách nhiệm với dân. Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đã đi vào cuộc sống nhân dân và trở thành nhiệm vụ thường xuyên để MTTQ và các đoàn thể tiến hành giám sát. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu đơn vị chưa quan tâm đúng mức, thiếu quyết liệt trong việc thực hiện QCDC cơ sở như việc niêm yết công khai còn mang tính hình thức; công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của một số đoàn thể thực hiện chưa rõ nét; Công tác kiểm tra, giám sát còn chậm, tính hiệu quả chưa cao.

Các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc đã làm rõ hơn những kết quả đạt được, đồng thời kiến nghị, phản  ánh một số khó khăn vướng mắc. Thường trực Quận ủy đã nghe và cho chủ trương giải quyết trên cơ sở giải pháp các đơn vị tham mưu.

Kết luận và định hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác dân vận và khối vận trong hệ thống chính trị, vì vậy Ban Dân vận sau khi có lãnh đạo mới cần hoàn thiện quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm từng cá nhân. Phát huy vai trò là cơ quan thường trực tiếp tục giúp cấp ủy dự báo, nắm chắc tình hình nhân dân, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở, trong đó tập trung quan tâm hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng thờ tự, đề xuất mô hình quản lý phù hợp nhằm ổn định tình hình tôn giáo trên địa bàn. Đánh giá lại hiệu quả thực hiện 6 QCDC của Quận trong từng lĩnh vực dân sinh gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình dân vận khéo đang phát huy hiệu quả tại cơ sở. Phối hợp với chính quyền giám sát và quản lý việc thực hiện các pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ về dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, khối doanh nghiệp, trường học nhằm đảm bảo quyền, lợi ích, tránh tình trạng mất dân chủ dẫn đến đình, bãi công trong người lao động. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, hoàn thành chỉ tiêu năm 2018, làm cơ sở triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Toàn cảnh buổi làm việc