Đảng - đoàn thể

Kiểm tra công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/QU tại phường Ngọc Lâm, Đức Giang
Ngày đăng 12/09/2018 | 16:23  | Lượt xem: 422

Thực hiện Quyết định số 706-QĐ/UBKT ngày 06/8/2018 của Quận ủy, ngày 11/9/2018, quận Long Biên đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/QU tại phường Ngọc Lâm, Đức Giang.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Chủ nhiệm Chương trình 03-CTr/QU làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra đối với Ban thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm, Đức Giang trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/QU, ngày 15/10/2015 của Quận ủy về việc "Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân".

Qua nghiên cứu hồ sơ, làm việc với bộ phận chuyên môn và các hội nghị, đoàn kiểm tra đã trao đổi với Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí được kiểm tra chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy. Qua đó, Đoàn kiểm tra đề nghị Đảng ủy - HĐND - UBND phường cần nâng cao chất lượng văn bản, bám sát thực tiễn; chủ động ban hành quy trình phối hợp với các ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền, xử lý những vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt các tiêu chí quận đề ra, hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng đoàn kiểm tra chỉ đạo hội nghị

 

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến tại hội nghị

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến