Đảng - đoàn thể

Quận đoàn - Hội đồng Đội Quận giao ban Công tác Đội đầu năm học 2018 - 2019
Ngày đăng 13/09/2018 | 16:01  | Lượt xem: 501

Thực hiện Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi Quận Long Biên năm học 2018- 2019, chiều ngày 13/9/2018, Quận đoàn – Hội đồng Đội Quận tổ chức Hội nghị giao ban Công tác Đội đầu năm học 2018 – 2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tăng Quang Huy – QUV, Bí thư Quận đoàn; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Hội đồng Đội Quận và 44 giáo viên Tổng phụ trách của các Liên đội Tiểu học, THCS trên địa bàn Quận.

        Đ/c Tăng Quang Huy phát biểu định hướng nội dung thảo luận

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đồng chí Tăng Quang Huy phát biểu về định hướng nội dung của Hội nghị giao ban và tóm tắt nội dung chương trình năm học 2018 – 2019 và đề án tổng kết Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018.

Hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí giáo viên tổng phụ trách đến từ các Liên đội đóng góp vào nội dung của chương trình năm học. Tại hội nghị đã có 8 ý kiến về các nội dung: Chương trình năm học 2018 – 2019; chương trình rèn luyện Đội viên, chế độ của giáo viên Tổng phụ trách, đội cờ đỏ triển khai tại các cổng trường vào ngày khai giảng, các vấn đề còn vướng mắc trong năm học 2017 - 2018..... Các đồng chí thường trực đã giải đáp những thắc mắc của các đồng chí giáo viên tổng phụ trách về chương trình năm học, các vấn đề còn tồn tại đồng thời nêu ra những biện pháp, phương án giải quyết kịp thời.

        Các đồng chí Giáo viên Tổng phụ trách tham gia Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Tăng Quang Huy – Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn đã phát biểu ghi nhận những thành tích mà các Liên đội đã đạt được trong năm học 2017 – 2018 và định hướng các nội dung trọng tâm trong năm học 2018 – 2019, đặc biệt là các công việc đầu năm học, cụ thể:

1. Tiếp tục phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo Quận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung trong năm học, thường xuyên có các buổi họp giao ban và thống nhất các nội dung về thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện các tấm gương, các việc làm tốt để tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng.

2. Phối hợp với Phòng Giáo dục về công tác xây dưng bảng điểm thi đua năm học 2018 – 2019, gửi dự thảo và xin ý kiến của các Liên đội trước khi ban hành.

3. Chỉ đạo các Liên đội tiếp tục thực hiện mô hình trường học “Sáng – xanh – sạch – đẹp”; đẩy mạnh việc thực hiện mô hình Đội cờ đỏ an toàn tại cổng trường của các Liên đội; tăng cường các hoạt động về thực hiện tuyên truyền về an toàn giao thông, tiết kiệm điện và tham gia các lớp tập huấn của Hội đồng Đội Quận về Đội cờ Đỏ àn toàn.

4. Chỉ đạo các Liên đội tiếp tục duy trì và thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng 15 năm thành lập Quận Long Biên. 

5. Các Liên đội xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể tại Liên đội, đảm bảo các nội dung trong năm học