Đảng - đoàn thể

Hội nghị tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Ngày đăng 08/10/2018 | 09:12  | Lượt xem: 220

Sáng ngày 05/10/2018 Hội LHPN Quận tổ chức tuyên truyền về cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Việt Hoa - Phó chủ tich Hội LHPN quận và các đồng chí chuyên trách Quận Hội cùng trên 120 cán bộ hội viên phụ nữ cơ sở. Đồng chí Lê Minh Huấn - Chuyên viên cao cấp viện Hàn Lâm khoa học Việt Nam trực tiếp làm báo cáo viên tại hội nghị

Hình ảnh tại hội nghị 

 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn. Mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức, cơ quan đều tham gia nhập cuộc như là một nhiệm vụ của tổ chức mình, mỗi người  công dân trong xã hội thể hiện tấm lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Bác Hồ chúng ta đã từng nói thi đua là yêu nước; bây giờ - trong lúc này người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cũng chính là thể hiện nghĩa vụ công dân và lòng yêu nước của mình. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là biện pháp kích cầu tiêu dùng, nhằm gia tăng sức mạnh cho nền kinh tế của đất nước, bằng cách tổ chức cho nhân dân tự nguyện, tự giác,  thay đổi nhận thức và xây dựng thái độ tiêu dùng hàng nội địa của chính mình.  Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là biện pháp nhằm góp phần tái cấu trúc nền kinh tế.  

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội viên, hội phụ nữ từ đó tuyên truyền đến đông đảo nhân dân  trong toàn quận  hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bằng hành động cụ thể, thiết thực.