Đảng - đoàn thể

Hội nghị thống nhất đề nghị Tổ dân phố Xanh, Sạch, Đẹp năm 2018
Ngày đăng 09/10/2018 | 15:47  | Lượt xem: 235

Chiều ngày 08/10/2018, tại phòng họp số 2 Quận ủy Long Biên, Đoàn giám sát, kiểm tra theo kế hoạch liên tịch số 02 họp thảo luận thống nhất đề nghị công nhận tổ dân phố xanh, sạch, đẹp năm 2018.

Thực hiện Chương trình số 03 của Quận ủy; Kế hoạch số 02/KH-BCĐ, ngày 08/1/2018 về tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Kế hoạch số 05/KH-BCN, ngày 16/1/2018 của Ban chủ nhiệm Chương trình về “tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảng quan, môi trường, gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp Nhân dân” trên địa bàn quận Long Biên năm 2018; Kế hoạch số 02/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 01/2/2018 về phát động phong trào thi đua xây dựng “Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp”;

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình 03 QU; đồng chí Nguyễn Trọng Duy – Trưởng phòng văn hóa và thông tin, trưởng đoàn và các thành viên đoàn kiểm tra giám sát.

Tại hội nghị đồng chí Lê Thị Hương – Phó trưởng phòng VH&TT, phó trưởng đoàn thay mặt đoàn kiểm tra, giám sát báo cáo kết quả tổng hợp chấm điểm của các thành viên trong đoàn; về phương pháp đánh giá căn cứ theo tiêu chí, danh sách đề nghị rà soát của các phường, đoàn kiểm tra đánh giá cụ thể tại các đường, ngõ, ngách của tổ dân phố theo các tiêu chí xanh, sạch, đẹp; các thành viên chấm điểm độc lập chuyển về phòng VH&TT để tổng hợp; theo danh sách đề nghị 69 tổ dân phố (mỗi phường 5 tổ, phường Phúc Lợi đề nghị 4 tổ) đoàn kiểm tra giám sát thống nhất hoàn thiện hồ sơ đề nghị quận công nhận 20 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố “Xanh, Sạch, Đẹp” năm 2018 (01 phường được đề nghị 4 tổ , 03 phường được đề nghị 02 tổ, 10 phường mỗi phường được đề nghị 01 tổ); các tổ dân phố tiêu biểu (tổ 14 Việt Hưng, 20 Giang Biên, 18 Gia Thụy mô hình tổ dân phố trung cư; tổ 14 Thạch Bàn, 11 Bồ Đề, 13 Phúc Lợi mô hình tổ dân phố cũ)

Đồng chí chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phát biểu kết luận thống nhất với đề nghị của tổ kiểm tra giám sát và đề nghị phòng VH&TT hoàn thiện hồ sơ báo cáo lãnh đạo quận, BCN Chương trình 03 QU

Hội nghị thống nhất đề nghị quận vận dụng khen, thưởng các tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố xanh, sạch, đẹp năm 2018 ở mức thỏa đáng để động viên phong trào; các tổ giữ danh hiệu 02 năm gắn biển tổ dân phố xanh, sạch, đẹp; hàng năm đưa nội dung phong trào xây dựng tổ dân phố xanh, sạch, đẹp vào bàn tại hội nghị Nhân dân đầu năm ./.