Đảng - đoàn thể

Thông tin nhanh Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày đăng 10/10/2018 | 16:05  | Lượt xem: 326

Sáng ngày 10/10/2018, tại phòng họp số 2 - Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy “mở điểm cầu Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 10 năm 2018” do Trung ương tổ chức.

Tại điểm cầu Quận Long Biên có đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy và các đồng chí là lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể, Văn phòng Quận ủy, TTBDCT, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, các đồng chí cộng tác viên DLXH quận.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến BCV T10

Hội nghị nghe hai nội dung quan trọng về kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; những vấn đề đặt ra và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Thông tin nhanh nội dung cơ bản của Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp căn cứ vào nội dung do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp trên các trang thông tin chính thức, chuẩn bị nội dung cho lãnh đạo cấp ủy thực hiện việc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). 

Một số nội dung trọng tâm khác cần tiếp tục tập trung tuyên truyền là kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị; kết quả công tác đối ngoại nhất là kết quả chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư và chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ; kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga; phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết. 

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tập trung tuyên truyền về triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong thực hiện. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để phản ánh về Trung ương và tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời.