Đảng - đoàn thể

Kết quả thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp” năm 2018
Ngày đăng 31/01/2019 | 08:45  | Lượt xem: 194

Ban Thường trực ủy ban MTTQ quận đã xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các phường triển khai thực hiện và đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó tập trung tuyên truyền các quy định đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; các Chương trình, Đề án, chủ trương, chủ đề, kế hoạch của Quận nhằm xây dựng một Long Biên xanh - sạch - đẹp

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BCN ngày 16/1/2018 của Ban chủ nhiệm chương trình số 03 QU về thực hiện Chương trình 03-CTr/QU về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp Nhân dân” trên địa bàn quận Long Biên năm 2018; Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 01/2/2018 phát động phong trào thi đua xây dựng “Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp” thông báo kết luận số 483-TB/QU, ngày 31/01/2018 kết luận của Thường trực Quận ủy làm việc với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội về thực hiện chủ đề năm 2018 của quận “Vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp”;  Kế hoạch số 41 của MTTQ và các đoàn thể, hướng dẫn số 11 của MTTQ quận.

 Ban Thường trực ủy ban MTTQ quận đã xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các phường triển khai thực hiện và đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó tập trung tuyên truyền các quy định đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; các Chương trình, Đề án, chủ trương, chủ đề, kế hoạch của Quận nhằm xây dựng một Long Biên xanh - sạch - đẹp..

Uỷ ban MTTQ quận phối hợp với UBND các phường thành lập, duy trì hoạt động 18 câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường với 3.573 thành viên, đồng thời rà soát ban hành quy chế và kế hoạch hoạt động đối với các câu lạc bộ tình nguyện năm 2018. Tổ chức ra quân 377 buổi lao động tổng vệ sinh, cắt tỉa cây xanh có 39.419 người tham gia. Phối hợp với TTPTQĐ và các phường tổ chức 05 buổi tập huấn cách chăm sóc, cắt tỉa cây tiểu cảnh cho các câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường. MTTQ quận thực hiện 115 buổi kiểm tra, giám sát hoạt động các CLB. Sau khi thành lập các câu lạc bộ đến nay đã có một số mô hình hoạt động hiệu quả như: CLB Thượng Thanh, Ngọc Thụy duy trì cắt tỉa cây trên đê Sông Đuống. Biến điểm chân rác thành bồn hoa, vườn hoa (tại đê Gia Thượng, đê Ngọc Lâm, phố Sài Đồng, Vườn hoa Phúc Đồng); trồng mới hoa, cây xanh tại tuyến đường Lưu Khánh Đàm (phường Giang Biên) trên 750 mét; đường Nguyễn Cao Luyện (phường Đức Giang); đường Vũ Đức Thận phường (Việt Hưng); đường Phúc Lợi; Phố Sài Đồng; chân đê phường Ngọc Thụy, Long Biên,Thượng Thanh; đường 22m Gia Thụy…

Ủy ban MTTQ các cấp thành lập 22 tổ tuyên truyền vận động, giám sát thực hiện VSMT tại các tuyến đường (phố) có tên; trong đó cấp quận 02 tổ, phường 20 tổ. Các tổ công tác thường xuyên tuyên truyền vận động, giám sát thực hiện; từ đó nhận thức và ý thức tự giác chấp hành trong nhân dân được nâng lên. Tổ công tác của Quận đã tiến hành giám sát thường xuyên là 108 buổi, giám sát đột xuất là 28 buổi, kiến nghị với Chính quyền tyheo thẩm quyền 707/806 trường hợp cố tình vi phạm. 80 tuyến đường (phố) được kiểm tra đánh giá trong đó 71 tuyến thực hiện tốt đạt 88,75%; 05 tuyến đạt trung bình chiếm tỉ lệ 6,25%, 04 tuyến chưa đạt chiếm tỉ lệ 5%. Các phường đạt tiêu chí cao như: Phúc Đồng, Long Biên, Giang biên, Gia Thụy, Thạch Bàn, Đức Giang, Ngọc Lâm.

          Có thể khẳng định, năm 2018 được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp Ủy Đảng; Mặt trận các cấp từ Quận tới cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với UBND, các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền vận động, được các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng; đã triển khai nhiều hoạt động như phát động làm sạch môi trường, duy trì tổng VSMT, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tại các vườn hoa, bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép, duy trì văn phòng xanh....góp phần thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2018 "Vì một Long Biên Xanh-Sạch-Đẹp"; cảnh quan đô thị, trật tự vệ sinh môi trường trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến, bộ mặt đô thị xanh, sạch, đẹp hơn được các cấp, các ngành và Nhân dân ghi nhận đánh giá cao đó là những thuận lợi trong việc triển khai chủ đề năm 2019 “Hành động vì một Long Biên Xanh – sạch – Đẹp, văn minh”./.

Một số hình ảnh hoạt động CLB tình nguyện "Vì môi trường" các phường