Đảng - đoàn thể

Giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2018 các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị xã hội Quận.
Ngày đăng 05/12/2018 | 08:49  | Lượt xem: 12632

Chiều ngày 04/12/2018, Thường trực Quận uỷ tổ chức hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2018 các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận uỷ, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị xã hội Quận.

Dự hội nghị có các đồng chí Trưởng các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm BDCT, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Dân, Đảng. Đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đơn vị đều thống nhất với nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018 do Văn phòng Quận ủy tham mưu tổng hợp. Các ý kiến phát biểu tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2018, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực về thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn và công tác phối hợp giữa các đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã ghi nhận kết quả các đơn vị đạt được trong tháng 11, trong đó các đơn vị đã tham mưu các nhiệm vụ tổng thể, toàn diện, đảm bảo chất lượng và tiến độ, có đổi mới sáng tạo trong công tác triển khai nhiệm vụ tới cơ sở. Tham mưu tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 11/2018: kỷ niệm 15 năm thành lập Quận (06/11/2003-06/11/2018); trao huy hiệu Đảng đợt 7/11; tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11; kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tham mưu tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) đối với cán bộ chủ chốt quận và cơ sở. Triển khai chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị quận. Tham mưu chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ Hội nghị lần thứ 16, BCH đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn Quận năm 2018. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo tổ chức đại hội MTTQ Quận và cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024. Chỉ đạo tổ chức đại hội điểm tại phường Thượng Thanh…

(Đ/c Phó Bí thư Thường trực QU kết luận tại hội nghị)

Về nhiệm vụ tháng 12 năm 2018, Thường trực Quận ủy yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tham mưu các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; ngày thành lập Hội CCB. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của Thủ đô, đất nước trong tháng 12/2018.

2. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII tại các chi đảng bộ cơ sở. Tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết theo chỉ đạo của Thành phố.

3. Tham mưu chuẩn bị các báo cáo, tài liệu phục vụ các hội nghị lần thứ 16 BCH Đảng bộ quận khóa III, kỳ họp HĐND quận tháng 12/2018.

4. Tham mưu chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tiếp tục tham mưu xây dựng Đề án thí điểm việc sắp xếp tổ chức, bộ máy người hoạt động không chuyên trách phường, tổ dân phố trên địa bàn quận.

5. Tham mưu tổng kết công tác năm 2018, chỉ đạo các ngành, đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2019.

6. Tiếp tục chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở tiến tới đại hội cấp Quận, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

7. Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn hướng dẫn các đơn vị khắc phục các tồn tại sau đánh giá nội bộ để công nhận đạt chuẩn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 khối Đảng, đoàn thể năm 2018.

8. Công tác nội vụ:

- Công đoàn: Rà soát các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2018, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết, chỉ đạo các tổ công đoàn chấm điểm thi đua năm 2018. Tham mưu chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị dân chủ cơ quan năm 2019. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân tiếp tục giám sát công tác nội vụ cơ quan. Duy trì hoạt động thăm hỏi, động viên đối với đoàn viên Công đoàn; hoạt động các câu lạc bộ cơ quan.      

- Đoàn Thanh niên: Tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng trong đội ngũ đoàn viên thanh niên cơ quan. Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả công tác Đoàn năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019. Tham gia các chương trình công tác đoàn và phong trào Thanh niên do Quận đoàn tổ chức. Duy trì thực hiện mô hình Văn phòng xanh, vệ sinh phòng làm việc vào 16h30 thứ 6 hàng tuần.