Đảng - đoàn thể

Hội LHTN quận chuẩn bị Đại hội Đại biểu Hội LHTN khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày đăng 08/07/2019 | 17:13  | Lượt xem: 328

Chiều ngày 08/07/2019, tại phòng họp 2 Quận ủy Long Biên, Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận Long Biên, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã diễn ra để chuẩn bị Đại hội Hội LHTN Việt Nam quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Dự và chỉ đạo Hội nghị, anh Phạm Nam Anh - Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận Long Biên; các anh chị là Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận Long Biên, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tại hội nghị, anh Phạm Nam Anh - Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận Long Biên đã  trình bày dự thảo nội dung cụ thể như sau: 1- Chương trình Đại hội; 2- Danh sách dự kiến đoàn chủ tịch, thư ký đại hội; 3- Danh sách Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận Long Biên; 4- Danh sách Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội và các công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội LHTN quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 và lập thành tích hướng tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên quận Long Biên đã lắng nghe 06 ý kiến, trao đổi, đưa ra các hướng giải quyết cho những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Hội LHTN quận Long Biên.

Anh Phạm Nam Anh - Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chủ trì Hội nghị

 

Kết thúc Hội nghị, anh Phạm Nam Anh - Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận Long Biên kết luận và giao nhiệm vụ cho các Tiểu ban công tác tổ chức Đại hội cấp quận với hy vọng tuổi trẻ quận sẽ tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Anh Phạm Nam Anh đã nhấn mạnh: “Đại hội Hội LHTN Việt Nam quận Long Biên 2019 - 2024 là diễn đàn quan trọng để thanh niên thể hiện trí tuệ, tinh thần sáng tạo và quyết tâm đóng góp sức mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Tổ chức tốt Đại hội Hội LHTN cấp quận nhằm củng cố và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh xứng đáng với vai trò là nòng cốt chính trị, là nhịp cầu nối, là ngôi nhà chung và là người bạn đồng hành của đông đảo thanh niên”.