Đảng - đoàn thể

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên Kỳ họp thứ II, khóa IV nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày đăng 11/07/2019 | 14:35  | Lượt xem: 229

Ngày 10/7/2019, tại hội trường quận ủy Long Biên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên, tổ chức kỳ họp thứ II, khóa IV nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Huy Thắng – Phó bí thư Thường trực quận ủy; ông Nguyễn Quốc Long – UVTV, trưởng Ban Dân vận quận ủy; ông Đàm Văn Huân – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các ông, bà Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Long Biên

Sau phần chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua nội dung chương trình hội nghị, cử chủ tọa kỳ họp là Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, thư ký kỳ họp ông Hoàng Ngọc Quang - Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận

Tiếp theo ông Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trình bày tờ trình về việc bổ sung kiện toàn ông Lương Văn Bằng – Chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin là Ủy viên ủy ban MTTQ quận nhiệm kỳ 2019 – 2024; báo cáo sơ kết 6 tháng năm 2019; Dự thảo quy chế hoạt động; chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban MTTQ Việt nam quận Long Biên nhiệm kỳ 2019 – 2024; Dự thảo quy chế hoạt động của ban tư vấn dân chủ, pháp luật, văn hóa xã hội

Hội nghị có 10 lượt ý kiến về cơ bản đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu văn bản chuẩn bị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tập trung:

* Về quy chế hoạt động Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ:

- 1 ý kiến về chữ viết tắt

- 3 lượt ý kiến về trang trí, kỳ họp theo văn bản hướng dẫn của Trung ương, thành phố

- 5 ý kiến về phối hợp quan hệ công tác với MTTQ thành phố, quận ủy, HĐND, UBND quận; quạn hệ với các phòng, ban, ngành của quận; Đảng ủy, UBND phường; phối hợp với MTTQ phường, nhân dân; các cơ quan khác

- 4 lượt ý kiến về tách riêng khen thưởng, kỷ luật

- 3 bổ xung Ban Thường trực phân công theo dõi phụ trách phường; về chế độ thông tin báo cáo

- 3 ý kiến sau Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XVII, Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ IX và hàng năm căn cứ vào nhiệm vụ của địa phương bổ sung quy chế hoạt động

* Về chương trình công tác toàn khóa:

- 3 ý kiến về nội dung chương trình thể hiện các kỳ họp Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, và những việc trọng tâm

 -  01 ý kiến cánh thức đánh mục lục, điều, khoản thống nhất

 -  03 ý kiến về các giải pháp cụ thể, đặc biệt một số công việc, mô hình mới

 - 04 ý kiến về các kỳ họp của Ủy ban MTTQ dự định có khoảng thời gian cụ thể; theo hướng ngoài kỳ họp đột xuất, chuyên đề về cơ bản kỳ họp gắn với sơ kết, tổng kết hàng năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận

Ông Đàm Văn Huân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phát biểu tiếp thu ý kiến thảo luận của các ông, bà Ủy viên Ủy ban MTTQ quận; Chủ tọa trao đổi một số nội dung ý kiến phát biểu và đề nghị các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục cho ý kiến sau khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chỉnh sửa gửi lại văn bản trước khi ký ban hành.

Hội nghị nghe thư ký kỳ họp thông qua dự thảo nghị quyết kỳ họp, 100% các đại biểu dự kỳ họp biểu quyết nhất trí với dự thảo Nghị quyết, kỳ họp kết thúc bế mạc 11h25 cùng ngày ./.