Đảng - đoàn thể

Đồng chí Vũ Thị Thành giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày đăng 07/09/2019 | 13:26  | Lượt xem: 507

Sáng 06/9/2019, tại phòng họp số 2 Quận ủy Long Biên; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức Hội nghị lần thứ 3, hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa IV nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Sáng 06/9/2019, tại phòng họp số 2 Quận ủy Long Biên; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức Hội nghị lần thứ 3, hiệp thương cử bổ sung Ủy  viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa IV nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự hội nghị có: Ông Đàm Văn Huân - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; bà Vũ Thị Thân – UVTV Quận ủy, Trưởng Ban tổ chức Quận ủy; bà Vũ Thị Thành – QUV, nguyên Trưởng phòng Nội vụ quận Long Biên; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa IV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. 

Tại hội nghị, bà Vũ Thị Thân – UVTV, Trưởng Ban tổ chức quận ủy  đã phát biểu ý kiến chỉ đạo về công tác kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ, chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

Hội nghị đã thông qua Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận về việc hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019 –  2024 do một số đồng chí chuyển công tác và nghỉ chế độ; các văn bản của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Ban Thường vụ Quận ủy liên quan tới công tác kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận về việc hiệp thương kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ quận, chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu đã tiến hành hiệp thương cử bổ sung 01 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Kết quả, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí cử bổ sung 01 vị tham gia Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; 100% đại biểu nhất trí biểu quyết cử bà Vũ Thị Thành – QUV, Ủy viên Uy rban MTTQ quận, nguyên Trưởng phòng Nội vụ quận giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu. Trên lĩnh vực công tác mới, đồng chí mong nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy để bản thân đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng mong sự đoàn kết, phối hợp, trách nhiệm của các vị trong Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa IV, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, các thành viên của MTTQ quận để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình./.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Đ/c Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận chủ trì hội nghị
Đ/c Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội dự và phát biểu tại hội nghị
Đ/c Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy dự và phát biểu tại hội nghị
Đ/c Đàm Văn Huân - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng đ/c Vũ Thị Thành - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên