Đảng - đoàn thể

Hội nghị sơ kết công tác MTTQ quận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm năm 2019
Ngày đăng 04/10/2019 | 15:36  | Lượt xem: 500

Sáng ngày 03/10/2019 tại phòng họp số 02 Quận ủy Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị sơ kết công tác MTTQ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thượng Chung – Phó Trưởng ban tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, các đồng chí Phó chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ quận; Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, trưởng Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các phường; trưởng các đoàn thể chính trị quận. Chủ trì hội nghị là Chủ tịch, các phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận

Báo cáo kết quả 9 tháng MTTQ quận: Công tác tuyên truyền vận động, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đạt kết quả cao, mô hình cộng đồng chung sức giúp đỡ giảm nghèo bền vững hiệu quả; hoạt động Câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường được đánh giá cao; hoạt động giám sát phản biện được đề cao … Nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2019 gồm 16 nội dung MTTQ quận chủ động thực hiện; 7 nội dung phối hợp thực hiện.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận gợi ý 7 nội dung: Về tổng hợp ý kiến phục vụ hội nghị đối thoại; vận động tuyên truyền triển khai Đề án 15 của quận ủy; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; gửi hình ảnh tư liệu phục vụ làm đĩa tuyên truyền tại ngày hội; giám sát thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 5, bộ quy tắc ứng xử; tổng hợp giám sát theo hướng dẫn số 60 của MTTQ thành phố; thực hiện chủ đề năm của quận

Tại hội nghị có 5 lượt ý kiến của các đại biểu dự hội nghị (4 ý kiến của Chủ tịch MTTQ phường, 1 ý kiến của đoàn thể chính trị quận) đều nhất trí với báo cáo trình bày tại hội nghị, đề nghị bổ sung kết quả công tác vận động quỹ đề ơn đáp nghĩa; đánh giá gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa khách quan; giám sát, nhận xét đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp khách quan theo qui trình; các ý kiến phản ảnh dư luận một bộ phận đảng viên, Nhân dân còn băn khoăn việc triển khai Đề án 15 của Quận ủy “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên; chính sách giải phóng mặt bằng ở Cự Khối còn bất cập về áp giá; biểu mẫu báo cáo hàng tháng dài; số liệu báo cáo kết quả thực hiện mô hình cộng đồng chung sức giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị đồng chí Phó trưởng ban tổ chức MTTQ thành phố, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận trao đổi về những nội dung liên quan theo mảng công việc

Phát biểu tại hội nghị giao ban đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên ghi nhận các ý kiến phát biểu và trao đổi những nội dung cụ thể:

- Đề nghị MTTQ phường phối hợp nắm bắt, tuyên truyền góp phần thực hiện tốt Đề án 15 của Quận ủy

- Phối hợp đánh giá tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh; tổ dân phố văn hóa

- Rà soát thống nhất biểu mẫu báo cáo

- Hướng dẫn quản lý, sử dụng quỹ vì người nghèo

- Về quy trình nội bộ hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân theo chỉ đạo

- Triển khai các đầu công việc theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố, MTTQ Trung ương theo chỉ đạo

- Đánh giá thi đua MTTQ tháng 11/2019 ./.

Đ/c Nguyễn Thượng Chung - Phó Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến tại hội nghị