Đảng - đoàn thể

Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường
Ngày đăng 29/11/2019 | 11:29  | Lượt xem: 1768

Sáng ngày 28/11/2019, tại hội trường Quận ủy, Quận ủy Long Biên đã tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường.

Đến dự lớp học có đồng chí Nguyễn Thế Thạch, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận. Trực tiếp truyền đạt nội dung của lớp bồi dưỡng là Tiến sỹ Vũ Hữu Kiên - Giảng viên cao cấp Tổ chức Lao động Quốc tế. Tham dự lớp học có các đồng chí là cán bộ quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các phường.

(Tiến sỹ Vũ Hữu Kiên - Giảng viên cao cấp Tổ chức Lao động Quốc tế giảng bài tại lớp)

Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường được mở theo Kế hoạch số 187-KH/QU, ngày 12/4/2019 của Quận ủy Long Biên thực hiện Đề án số 01-ĐA/QU về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020” năm 2019. Chương trình của lớp bồi dưỡng tập trung với nội dung Nghệ thuật lãnh đạo và quản trị: lãnh đạo và quản trị với thách thức trong kỷ nguyên số; nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản trị; nghệ thuật hiệu dụng người tài; phong cách lãnh đạo.

Mục tiêu của khóa học nhằm giúp học viên là cán bộ quy hoạch chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường nắm được khái quát về lãnh đạo và quản lý; hiểu được bản chất người lãnh đạo là người định hướng và thúc đẩy người khác đi theo hướng của mình. Từ đó giúp mỗi học viên xác định phong cách làm việc cho bản thân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, đúng chuẩn mực góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC quận Long Biên có phong cách làm việc chuyên nghiệp theo hướng hội nhập

Một số hình ảnh học viên trao đổi, thảo luận tại lớp học:

(Học viên trao đổi, thảo luận tại lớp học)