Đảng - đoàn thể

Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 19/03/2020 | 16:46  | Lượt xem: 918

Sáng ngày 19/03/2020, tại phòng họp số 2 Quận ủy, Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020 -2022. Đại hội có mặt 11/11 đồng chí đảng viên Chi bộ.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đã chủ động đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu các lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn quận...

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã quan tâm chỉ đạo đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể: Sớm xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Quan tâm phát triển đảng viên mới và bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đảng viên. Định hướng hoạt động tổ công đoàn và đoàn viên thanh niên hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất. Đảng viên trong chi bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, tích cực, trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Chi bộ Ban tuyên giáo – Trung tâm Chính trị giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh trong những năm qua. Tập thể Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị được nhận Huân chương lao động Hạng 3, Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua, bằng khen, Giấy khen của Thành phố, Quận. Nhiều cá nhân trong đơn vị đã được Trung ương, Thành phố và Quận biểu dương, khen thưởng.

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, phát huy trí tuệ, tại Đại hội đã có 03 ý kiến phát biểu tham luận làm rõ sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ; công tác tham mưu và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Chi bộ; vai trò của cấp ủy đối với nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tại đơn vị.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, các chức danh Bí thư; Phó Bí thư chi bộ. Kết quả, Chi ủy chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí Nguyễn Thế Thạch, Trần Minh Hạnh và Nguyễn Hữu Lâm. Đồng chí Nguyễn Thế Thạch tiếp tục được Đại hội tín nhiệm tái cử Bí thư Chi bộ với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%; đồng chí Trần Minh Hạnh giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã thành công tốt đẹp, 100% đảng viên của chi bộ nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Một số hình ảnh tại Đại hội: