Đảng - đoàn thể

Thảo luận dự thảo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I/2020
Ngày đăng 25/03/2020 | 16:31  | Lượt xem: 426

Chiều ngày 24/3/2020, đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã chủ trì hội nghị thảo luận dự thảo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm chính trị Quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể CT-XH và Đảng ủy khối Doanh nghiệp Quận.

Trên cơ sở định hướng chỉ đạo, gợi ý nội dung thảo luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, các đại biểu đã tập trung bổ sung những kết quả mà các đơn vị đã đạt được vào dự thảo báo cáo và trình bày các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2020.

Quý I/2020, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, Đảng bộ Quận đã tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác gắn với các chủ đề công tác năm của Thành phố và Quận. Nhiều việc lớn, việc khó, tiến độ khẩn trương và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh đã được tổ chức thực hiện hiệu quả. Nổi bật là:

Phương thức lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn. Vai trò của từng đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy; vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương được thể hiện rõ nét. Tập thể đoàn kết, thống nhất, cùng vì mục tiêu chung.

Việc triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH cơ bản đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, GPMB, triển khai các dự án đầu tư được quan tâm chỉ đạo sát sao. Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục được triển khai đồng bộ. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao. Trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Công tác chỉ đạo đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai bài bản, chặt chẽ, đáp ứng tiến độ và yêu cầu.  Triển khai việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp phường và tổ dân phố gắn với sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn theo Đề án 21-ĐA/TU của Thành ủy, Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy với sự đồng thuận, nhất trí cao từ cơ sở, không phát sinh đơn thư, không hình thành điểm nóng, duy trì ổn định về an ninh chính trị. Tích cực triển khai phong trào “Dân vận khéo”, công tác dân vận chính quyền. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Phát huy vai trò của giám sát của HĐND, UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cơ bản thống nhất với các ý kiến đóng góp tại Hội nghị và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2020:

1. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

2. Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo sẵn sàng mọi nguồn lực đáp ứng khi có tình huống phát sinh.

3. Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm quý II/2020 (với quy mô phù hợp): tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Miền Nam, 134 năm ngày Quốc tế lao động, 66 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh,... tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5/2020.

4. Vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của Nhà nước trong công tác GPMB; thực hiện “tang văn minh tiến bộ”, nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn theo Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nội dung 6 QCDC trong các loại hình mới.

5. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát việc thực hiện các quy chế dân chủ cơ sở, chủ đề công tác của năm quận và Thành phố; tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp và công tác phòng chống dịch bệnh./.