CÁC TIN TỨC, SỰ KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CÁC TIN TỨC, SỰ KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Xem tất cả

Văn bản chỉ đạo của đại hội Văn bản chỉ đạo của đại hội

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn