Danh sách ban chấp hành các khóa

DANH SÁCH

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN LONG BIÊN

KHÓA III, NHIỆM KỲ 2015-2020

(Tính tại thời điểm tháng 9/2018)

--------

 

TT

Họ và tên

Đơn vị, chức danh

1

Vũ Đức Bảo

Bí thư Quận ủy (Chuyển công tác)

2

Đỗ Mạnh Hải

Bí thư Quận uỷ

3

Nguyễn Huy Thắng

Phó Bí thư Thường trực quận ủy

4

Vũ Thu Hà

Phó bí thư, Chủ tịch UBND quận

5

Hà Thị Bích Loan

UVTV, Trưởng ban Tổ chức QU

6

Vũ Thị Thân

UVTV, Chủ nhiệm UBKT QU

7

Đặng Việt Hà

UVTV, Trưởng ban Dân vận QU ( Nghỉ hưu)

8

Nguyễn Thế Thạch

UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo QU

9

Nguyễn Quốc Long

UVTV, Trưởng ban Dân vận QU

10

Ngô Mạnh Điềm

UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận

11

Vũ Văn Hùng

UVTV, Trưởng Công an quận ( Nghỉ hưu)

12

Nguyễn Thành Trung

UVTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận

13

Nguyễn Văn Liêm

UVTV, Phó chủ tịch HĐND quận

14

Đỗ Huy Chiến

UVTV, Phó chủ tịch UBND quận (chuyển công tác)

15

Nguyễn Mạnh Trình

UVTV, Phó chủ tịch UBND quận

16

Nguyễn Mạnh Hà

UVTV, Phó chủ tịch UBND quận

17

Đàm Văn Huân

QUV, Phó chủ tịch HĐND quận

18

Đinh Thị Thu Hương

QUV, Phó chủ tịch UBND quận

19

Phạm Bạch Đằng

QUV, Chánh Văn phòng QU

20

Nguyễn Thị Thu Hằng

QUV, Phó trưởng ban Tổ chức QU

21

Đinh Thị Bích Nguyệt

QUV, Bí thư Đảng ủy khối DN quận

22

Đặng Đức Cường

QUV, Phó Trưởng ban Dân vận QU

23

Lưu Đắc Dũng

QUV, Phó chủ nhiệm UBKT QU

24

Nguyễn Thị Kim Định

QUV, Giám đốc TT Bồi dưỡng Chính trị Quận

25

Lưu Thị Hà

QUV, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ quận

26

Phan Thị Thu Hằng

QUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận

27

Nguyễn T. Thanh Tâm

QUV, Bí thư Quận đoàn ( Chuyển công tác)

28

Nguyễn Văn Thắng

QUV,  Trưởng phòng Quản lý đô thị quận

29

Nguyễn Thị Thanh Hằng

QUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận

30

Trịnh Quốc Huy

QUV, Trưởng phòng TNMT quận

31

Vũ Thị Thành

QUV, Trưởng phòng Nội vụ quận

32

Dương Đình Tình

QUV, Trưởng phòng kinh tế quận

33

Trần Thị Hoài Hương

QUV, Trưởng phòng LĐTBXH quận

34

Lưu Tuấn Dũng

QUV, Chánh án TAND quận (chuyển công tác)

35

Võ Xuân Hùng

QUV, Chi cục trưởng chi cục thuế Quận (chuyển công tác)

36

Nguyễn Văn Cảnh

QUV, PBT, Chủ tịch UBND P. Thạch Bàn (thôi  tham gia BCH)

37

Đinh Quang Luận

QUV, PBTĐU, chủ tịch UBND P. Việt Hưng

38

Đặng Trung Thành

QUV, Bí thư ĐU P. Long Biên (thôi  tham gia BCH)

39

Đinh Xuân Hùng

QUV,  Bí thư ĐU P. Giang Biên

40

Nguyễn Văn Tuấn

QUV, Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND P. Ngọc Lâm

41

Trần Viết Hưng

QUV, Bí thư ĐU CTCP XNK máy & Phụ tùng

 

Các đồng chí bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành

1

Nguyễn Hữu Hùng

QUV, Chi cục trưởng Chi cục thuế quận (16/3/2016 )

2

Nguyễn Tiến Dũng

QUV, Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất quận  (16/3/2016 )

3

Nguyễn Thế Triệu

QUV, Viện trưởng VKSND quận (17/10/2017)

4

Vũ Xuân Trường

QUV, Trưởng phòng Tài chính -Kế hoạch (17/10/2017)

5

Tô Anh Dũng

UVTV, Trưởng công an quận (20/8/2018)

6

Nguyễn Thị Hồng Hà

QUV, chánh án TAND quận  (20/7/2018 )

7

Tăng Quang Huy

QUV, Bí thư Quận đoàn (20/7/2018 )

8

Lê Đức Toàn

QUV, Giám đốc Trung tâm VHTT-TT quận (20/7/2018

9

Nguyễn Ngọc Phan

QUV, Phó BT, Chủ tịch UBND P Long Biên (20/7/2018 )

 

 

 

DANH SÁCH

Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa II

(nhiệm kỳ 2010 - 2015)

(Tính đến thời điểm tháng 7/2015)

---------

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Vũ Đức Bảo

Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận

2

Đ/c Nguyễn Huy Thắng

Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ

3

Đ/c Hoàng Việt

Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ (Nghỉ hưu)

4

Đ/c Ngô Văn Quý

Phó Bí thư Quận ủy (Chuyển công tác)

5

Đ/c Đỗ Mạnh Hải

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận

6

Đ/c Trần Thị Vân Anh

Phó Bí thư Quận ủy (Chuyển công tác)

7

Đ/c Nguyễn Tiến Bộ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận (Nghỉ hưu)

8

Đ/c Hà Thị Bích Loan

UVTV - Trưởng ban Tổ chức Quận ủy

9

Đ/c Vũ Thị Thân

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

10

Đ/c Nguyễn Văn Liêm

UVTV - Trưởng ban Dân vận Quận ủy

11

Đ/c Đặng Việt Hà

UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy

12

Đ/c Đỗ Huy Chiến

UVTV - Phó Chủ tịch UBND Quận

13

Đ/c Đ/c Bùi Văn Bình

UVTV - Phó Chủ tịch  HĐND Quận

14

Đ/c Đinh Văn Toản

UVTV - Trưởng Công an Quận (Chuyển công tác)

15

Đ/c Phùng Văn Thành

UVTV – Chính trị viên BCH Quân sự Quận (Chuyển công tác)

16

Đ/c Lê Anh Quân

UVTV - Phó Chủ tịch UBND Quận (Chuyển công tác)

17

Đ/c Trần Thị Ngọc

Phó Chủ tịch UBND Quận (Nghỉ hưu)

18

Đ/c Vũ Thu Hà

Phó Chủ tịch UBND Quận

19

Đ/c Đặng Thị Phương Hoa

Chánh Văn phòng Quận ủy (Chuyển công tác)

20

Đ/c Nguyễn Thế Thạch

Chánh Văn phòng Quận ủy

21

Đ/c Hoàng Văn Quất

Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy

22

Đ/c Trần Văn Hạnh

Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

23

Đ/c Ngô Mạnh Điềm

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận

24

Đ/c Lưu Thị Hà

Chủ tịch Hội LHPN Quận

25

Đ/c Đinh Xuân Hùng

Chủ tịch Hội Nông dân Quận

26

Đ/c Huỳnh Việt Hà

Chủ tịch LĐLĐ (Chuyển công tác)

27

Đ/c Đào Thị Vân Anh

Trưởng phòng LĐ-TBXH (Thôi không tham gia)

28

Đ/c Phan Thị Thu Hằng

Chánh Thanh tra Quận

29

Đ/c Đinh Thị Thu Hương

Trưởng phòng Tài chính -  Kế hoạch

30

Đ/c Nguyễn Văn Vinh

Trưởng phòng Tư pháp

31

Đ/c Dương Đình Tình

Trưởng phòng Kinh tế

32

Đ/c Nguyễn Quốc Long

Trưởng phòng LĐ-TBXH

33

Đ/c Đàm Văn Huân

Trưởng phòng Quản lý đô thị

34

Đ/c Nguyễn Thiệu Sơn

Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

35

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn

Giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ

36

Đ/c Nguyễn Ngọc Quang

Chủ tịch UBND phường Bồ Đề

37

Đ/c Đặng Trung Thành

Bí thư Đảng ủy phường Long Biên

38

Đ/c Đặng Đức Cường

Chủ tịch UBND phường Giang Biên

39

Đ/c Nguyễn Văn Phúc

Chi cục trưởng Chi cục thuế (Đã mất)

40

Đ/c Lưu Tuấn Dũng

Chánh án Toà án nhân dân Quận

41

Đ/c Trần Thị Thu Hạnh

Viện trưởngViện kiểm sát nhân dân Quận

 

Các đồng chí bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành 

1

Đ/c Võ Xuân Hùng

Chi cục trưởng Chi cục thuế (3/2011)

2

Đ/c Vũ Văn Hùng

UVTV - Trưởng Công an Quận (4/2011)

3

Đ/c Nguyễn Mạnh Trình

Giám đốc Ban quản lý Dự án (10/2011)

4

Đ/c Nguyễn Trọng Đông

Phó Bí thư Quận ủy (6/2012); chuyển công tác (7/2013)

5

Đ/c Hoàng Quốc Thịnh

UVTV - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Quận (9/2013)

6

Đ/c Nguyễn Mạnh Hà

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất (9/2013)

7

Đ/c Lưu Đắc Dũng

Chủ tịch UBND phường Đức Giang (9/2013)

 

 

 

DANH SÁCH

Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa I

(Nhiệm kỳ 2005 - 2010)

--------

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Trần Văn Thanh

Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận

2

Đ/c Hoàng Việt

Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ

3

Đ/c Vũ Đức Bảo

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận

4

Đ/c Đỗ Thị Bình

UVTV - Trưởng ban Tổ chức Quận ủy (Nghỉ hưu)

5

Đ/c Nguyễn Huy Thắng

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

6

Đ/c Nguyễn Tiến Bộ

UVTV - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận

7

Đ/c Nguyễn Văn Liêm

UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy

8

Đ/c Đinh Văn Toản

UVTV - Trưởng Công an quận

9

Đ/c Nguyễn Đức Tuấn

UVTV - Chính trị viên BCH Quân sự Quận (chuyển công tác)

10

Đ/c Đỗ Mạnh Hải

UVTV - Phó Chủ tịch UBND Quận

11

Đ/c Thẩm Thị Cúc

UVTV - Phó Chủ tịch UBND Quận (Nghỉ hưu)

12

Đ/c Đặng Vũ Nhật Thăng

Phó chủ tịch UBND Quận (chuyển công tác)

13

Đ/c Bùi Văn Bình

Phó chủ tịch HĐND Quận

14

Đ/c Đặng Thị Phương Hoa

Chánh Văn phòng Quận ủy

15

Đ/c Nguyễn Văn Vinh

Chủ tịch Hội Nông dân

16

Đ/c Phan Thị Thu Hằng

Chủ tịch Hội phụ nữ

17

Đ/c Ngô Văn Tuyến

Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận

18

Đ/c Đinh Xuân Hùng

Bí thư đoàn Thanh niên Quận

19

Đ/c Phạm Thị Thành

Giám đốc Trung tâm BDCT Quận

20

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng ban Tổ chức

21

Đ/c Phạm Quang Dũng

Phó Chủ nhiệm UBKT

22

Đ/c Hà Thị Bích Loan

Trưởng phòng Nội vụ

23

Đ/c Lưu Thị Hà

Trưởng phòng Tư pháp Quận

24

Đ/c Đặng Việt Hà

Trưởng phòng  Giáo dục & Đào tạo

25

Đ/c Huỳnh Việt Hà

Trưởng phòng Tài chính -  Kế hoạch

26

Đ/c Đỗ Huy Chiến

Trưởng phòng Kinh tế

27

Đ/c Phạm Hải Minh

Chánh Thanh tra Quận

28

Đ/c Trần Thị Vân Anh

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

29

Đ/c Đào Thị Vân Anh

Trưởng phòng Lao động TB & XH

30

Đ/c Nguyễn Văn Phúc

Chi cục trưởng Chi cục thuế

31

Đ/c Trần Thị Thu Hạnh

Phó Viện trưởng VKSND Quận

32

Đ/c Lê Đăng Lập

Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy

33

Đ/c Nguyễn Như Hải

Giám đốc Công ty nước sạch số 2

34

Đ/c Vũ Ngọc Minh

Bí thư Đ.ủy CT TNHH Kim Khí Thăng Long

35

Đ/c Vũ Thị Thân

Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề

36

Đ/c Đặng Trung Thành

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Lâm

37

Đ/c Trần Văn Hạnh

Bí thư Đảng ủy phường Thạch Bàn

 

Các đồng chí bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành 

1

Đ/c Lê Anh Quân

Giám đốc Ban quản lý dự án (1/2008)

2

Đ/c Vũ Thu Hà

Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận (1/2008)

3

Đ/c Phùng Văn Thành

UVTV - Chính trị viên  BCH Quân sự Quận (11/2008)

4

Đ/c Trần Thị Ngọc

Phó Chủ tịch UBND Quận (4/2009)

5

Đ/c Ngô Văn Quý

Phó Bí thư Quận ủy (5/2009)

6

Đ/c Ngô Mạnh Điềm

Chủ tịch UBMTTQ  

7

Nguyễn Thế Thạch

Phó giám đốc TTBDCT