Điều hành

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)

Ngày đăng 10/12/2019 | 08:24  | Lượt xem: 12
Ngày 06/12/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 410/KH-UBND về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội...

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2019

Ngày đăng 10/12/2019 | 08:23  | Lượt xem: 8
Ngày 06/12/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 411/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2019

Kế hoạch Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố khoá XV tại ĐVBC số 9 - Quận Long Biên

Ngày đăng 10/12/2019 | 08:21  | Lượt xem: 5
Ngày 09/12/2019, Thường trực HĐND quận đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-HĐND về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố khoá XV tại ĐVBC số...

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ngày đăng 09/12/2019 | 12:54  | Lượt xem: 22
Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh....

Giữ vững đoàn kết bằng xây dựng và vận hành quy chế làm việc của cấp ủy

Ngày đăng 09/12/2019 | 12:52  | Lượt xem: 21
Một điểm hạn chế được Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII chỉ rõ là: “Việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của người đứng đầu với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa...

Đề cương tuyên truyền 47 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ - Trên không" (12/1972 - 12/2019)

Ngày đăng 04/12/2019 | 08:51  | Lượt xem: 22
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền 47 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ - Trên không". Ban Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV

Ngày đăng 06/12/2019 | 05:38  | Lượt xem: 130
Chiều 06/12/2019, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ quận Long Biên đã thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV,...

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng viên năm 2019

Ngày đăng 06/12/2019 | 04:01  | Lượt xem: 49
Sáng ngày 06/12/2019, tại Phòng họp số 2 - Trụ sở Quận ủy, Ban Tổ chức Quận ủy đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng viên năm 2019.

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 50 (từ 09/12/2019 - 15/12/2019)

Ngày đăng 07/12/2019 | 09:30  | Lượt xem: 21
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (11/12) Thứ...

Thành phố Hà Nội đánh giá kết quả công tác An toàn thực phẩm và triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP năm 2019 của quận Long Biên

Ngày đăng 06/12/2019 | 04:58  | Lượt xem: 16
  Tại hội nghị, Phòng Y tế  (Cơ quan thường trực BCĐ ATTP quận) báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác ATTP và triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP năm 2019 của...

Lịch công tác tuần 50 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 09/12 đến 15/12/2019)

Ngày đăng 06/12/2019 | 03:27  | Lượt xem: 181
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lãnh đạo Quận chúc mừng 30 năm ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Ngày đăng 06/12/2019 | 09:12  | Lượt xem: 79
Chiều 5/12/2019, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Đường Hoài Nam chủ trì buổi gặp mặt chúc mừng Hội Cựu chiến binh Quận nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 -...

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ IX - HĐND QUẬN KHOÁ III (TỪ 12/12 ĐẾN 13/12/2019)

Ngày đăng 04/12/2019 | 10:40  | Lượt xem: 120
DANH MỤC TÀI LIỆU Phục vụ kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Thời gian: Từ ngày 12/12 đến 13/12/2019)   A. Tài liệu trình bày tại kỳ...

Hội Cựu chiến binh quận Long Biên: "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới"

Ngày đăng 05/12/2019 | 04:28  | Lượt xem: 89
Hội CCB quận Long Biên được thành lập theo quyết định số 305/QĐ-CCB ngày 15/12/2003 của Ban chấp hành Hội CCB thành phố Hà Nội.

Luật nghĩa vụ quận sự: Thông tin cần biết năm 2020

Ngày đăng 04/12/2019 | 04:36  | Lượt xem: 39
Ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

UBND quận họp kiểm điểm tập thể, lãnh đạo UBND quận năm 2019; thảo luận phương án giao dự toán ngân sách năm 2020 khối phòng, ban, đơn vị thuộc quận; phương án tổ chức Hội chợ hoa xuân Canh tý năm 2020.

Ngày đăng 04/12/2019 | 03:53  | Lượt xem: 170
Sáng ngày 04/12/2019, UBND quận Long Biên tổ chức họp Kiểm điểm tập thể, lãnh đạo UBND quận năm 2019; thảo luận phương án giao dự toán ngân sách năm 2020 khối phòng, ban, đơn vị thuộc quận; phương...

Thường trực Quận ủy chúc mừng Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/12/2019 | 05:19  | Lượt xem: 163
Chiều 3/12/2019, đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Bí thư thường trực Quận ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Hội cựu chiến binh quận đã đến tặng hoa, chúc mừng Hội cựu Chiến binh Thành phố Hà Nội nhân kỷ...

Học và làm theo Bác để trở thành người đầy tớ của dân

Ngày đăng 03/12/2019 | 02:52  | Lượt xem: 55
Sợi chỉ đỏ xuyên suốt tinh thần làm việc và trách nhiệm của “người đầy tớ”/"công bộc" trong tư tưởng Hồ Chí Minh chính là đi đúng đường lối quần chúng, “từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần...

Tháng 2/2020: Hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Ngày đăng 03/12/2019 | 02:43  | Lượt xem: 48
Ngày 22/11/2019, Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Lễ sinh hoạt dưới cờ tháng 12/2019 cơ quan Dân Đảng

Ngày đăng 02/12/2019 | 10:08  | Lượt xem: 159
Sáng 02/12/2019, Cơ quan Dân, Đảng quận Long Biên tổ chức nghi lễ sinh hoạt dưới cờ định kỳ tuần đầu tiên của tháng. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, LĐHĐ các Ban...