đô thị

Kiểm tra hiện trường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Quận.
Ngày đăng 21/06/2018 | 15:47  | Lượt xem: 538

Sáng 21/6/2018, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Phó chủ tịch UBND Quận đã đi thực tế hiện trường, kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Quận.

Cùng dự kiểm tra hiện trường lãnh đạo phòng QLĐT, Đội Thanh tra xây dựng, Văn phòng HĐND&UBND Quận; Chủ tịch UBND; Phó chủ tịch UBND các phường gồm: Bồ Đề, Ngọc Lâm, Thượng Thanh, Đức Giang.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Quận đã rà soát, kiểm tra hiện trường các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, các dự án ngoài ngân sách thuộc các phường Bồ Đề, phường Ngọc Lâm, phường Thượng Thanh và phường Đức Giang liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn lao động và lấn chiếm lòng đường vỉa hè 

Sau khi kiểm tra công trình xây dựng tại các phường, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Phó chủ tịch UBND Quận chỉ đạo giao UBND phường chủ trì phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng Long Biên căn cứ trên bản vẽ cấp phép xây dựng đối chiếu với hiện trường thực tế thi công, báo cáo kết quả kiểm tra liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng các công trình và báo cáo UBND Quận thông qua phòng Quản lý đô thị, thời gian chậm nhất ngày 25/6/2018.

Đồng thời yêu cầu lãnh đạo các Phường, Đội Thanh tra xây dựng thường xuyên quan tâm công tác an toàn lao động trên các công trình, xử lý nghiêm các trường hợp tập kết vật liệu không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.