đô thị

Kiểm tra hiện trường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các phường trên địa bàn quận
Ngày đăng 09/08/2018 | 08:14  | Lượt xem: 3017

Sáng ngày 07/8/2018, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Phó Chủ tịch UBND Quận kiểm tra hiện trường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các phường trên địa bàn quận.

Tham gia kiểm tra hiện trường có lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Đội Thanh tra xây dựng Long Biên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các phường liên quan.

Tại buổi kiểm tra hiện trường, lãnh đạo Quận đã trực tiếp kiểm tra đối với 05 công trình tại phường Ngọc Thụy, 03 công trình tại phường Bồ Đề, 02 công trình tại phường Thạch Bàn và 05 công trình tại phường Việt Hưng. Qua kiểm tra, phát hiện 02 công trình tại phường Ngọc Thụy; 01 công trình tại phường Việt Hưng có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng. Sau khi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình yêu cầu UBND các phường kiểm tra hiện trạng và báo cáo UBND Quận công tác quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình đã kiểm tra, đặc biệt đối với các công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng tại phường Ngọc Thụy và phường Việt Hưng.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Phó chủ tịch UBND Quận nhấn mạnh, thực hiện chủ đề của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, năm 2018 quận Long Biên tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả đối với công tác quản lý trật tự xây dựng thiết thực chào mừng 15 năm thành lập Quận. Do vậy yêu cầu UBND các phường, Đội Thanh tra xây dựng Long Biên bám sát kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về khắc phục các hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội; tiếp tục thực hiện kế hoạch 226/KH-UBND ngày 07/7/2017 của UBND quận Long Biên về việc triển khai kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố trên địa bàn Quận. Các công trình xây dựng trên địa bàn Quận phải được thường xuyên kiểm tra, giám sát từ khi khởi công đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các vi phạm phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm đảm bảo đúng quy trình,công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.