đô thị

UBND quận thảo luận điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư năm 2018, điều chỉnh quy trình đầu tư xây dựng chợ
Ngày đăng 28/06/2018 | 19:27  | Lượt xem: 862

Chiều ngày 26/6/2018, UBND quận Long Biên tổ chức phiên họp thảo luận điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư năm 2018, điều chỉnh quy trình đầu tư xây dựng chợ dân sinh trên địa bàn quận.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng các phòng Tài chính & Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế và Lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp

Phiên họp đã nghe phòng Tài chính & Kế hoạch báo cáo bổ sung danh mục đầu tư công năm 2018, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư năm 2018, phòng Kinh tế báo cáo điều chỉnh quy trình đầu tư xây dựng chợ dân sinh.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị và ý kiến phát biểu, thảo luận của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận và các đơn vị dự họp, Chủ tịch UBND quận kết luận yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát danh mục đầu tư công đảm bảo chính xác và đảm bảo tính khả thi, đồng thời kiểm soát chặt chẽ. Rà soát, tham mưu quy trình đầu tư xây dựng chợ dân sinh bám sát theo quy định của Thành phố, đồng thời rà soát lại hồ sơ pháp lý của các chợ trên địa bàn.