đô thị

UBND quận triển khai công tác quản lý cấp điện, cấp nước trên địa bàn Quận Long Biên hè năm 2018
Ngày đăng 30/03/2018 | 19:40  | Lượt xem: 498

Sáng ngày 30/3/2018, tại phòng họp số 01 QU, UBND quận Long Biên tổ chức họp đánh giá Công tác quản lý cấp điện, cấp nước trên địa bàn Quận Long Biên năm 2017 và Kế hoạch cấp điện, cấp nước mùa hè năm 2018

Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Phó Chủ tịch UBND quận, chủ trì cuộc họp. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ - Chủ tịch HĐND quận. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, Công ty Điện lực Long Biên, Công ty HUD; Lãnh đạo các phòng ban liên quan thuộc UBND quận Long Biên.

Qua báo cáo kết quả thực hiện Công tác quản lý cấp điện, cấp nước trên địa bàn Quận Long Biên hè năm 2017, Lãnh đạo quận Long Biên đánh giá tốt sự phối hợp giữa các đơn vị. Phương án cấp điện năm 2017 đã được hoàn thành tốt, cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra. Phương án cấp nước năm 2017 đã xử lý kịp thời tình trạng thiếu nước tại đợt nắng nóng kéo dài bất thường hè 2017.

Để thực hiện công tác cấp điện, cấp nước mùa hè năm 2018, sau khi tiếp thu ý kiến của đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận thảo luận cùng các ngành liên quan, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Phó Chủ tịch UBND quận kết luận về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm:

 

Giao Công ty Điện lực Long Biên phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, phòng Quản lý đô thị quận rà soát, khớp nối các dự án trên địa bàn quận, hạn chế tối đa việc thi công đào hè, đường nhiều lần.

Đề nghị lãnh đạo Công ty điện lực Long Biên, Công ty nước sạch số 2 Hà Nội báo cáo Tổng công ty đảm bảo duy trì tốt chất lượng cung ứng dịch vụ tại quận Long Biên.

Đề nghị Công ty nước sạch số 2 chủ động đưa ra các kịch bản sảy ra sự cố cấp nước trên địa bàn quận, đảm bảo có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả. Thực hiện việc thông báo cho người dân, UBND quận, phường khi thực hiện xục xả các đường ống cấp nước.

Đề nghị Công ty Điện lực Long Biên tập trung thực hiện việc khép mạch vòng các đường dây trên địa bàn quận, tăng độ tin cậy của các đường dây, đảm bảo thực hiện tốt công tác cấp điện đợt hè 2018.