Góp ý dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu quận Long Biên lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành tựu và những bài học kinh nghiệm trước Đại hội Đảng XIII

19/02/2020 | 14:15  | Lượt xem: 181
Chúng ta đã bước vào năm 2020, năm cuối cùng để hoàn thành các chương trình, mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nếu đánh giá giai đoạn 10 năm của hai nhiệm kỳ vừa qua bằng các số liệu và sự...