học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Phương pháp nêu gương trước quần chúng của người cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 19/11/2018 | 03:28  | Lượt xem: 2345
Một trong những phương thức để vận động quần chúng được các nhà kinh điển Mác - Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh luận giải là phương pháp nêu gương trước quần chúng của người cán bộ, đảng viên. 

Những lời căn dặn của Bác Hồ đối với nhà giáo

Ngày đăng 19/11/2018 | 01:58  | Lượt xem: 2210
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người cho xã hội mới, cho dân tộc Việt Nam. Suốt cả cuộc đời mình, Người đã dành biết bao tâm trí cho sự nghiệp...

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

Ngày đăng 15/11/2018 | 08:45  | Lượt xem: 2341
So với thời của C.Mác hơn một thế kỷ trước, mặc dù điều kiện lịch sử, bối cảnh kinh tế - xã hội cũng như các vấn đề căn bản mà ngày nay chúng ta phải đối mặt đã thay đổi, song điều đó hoàn toàn...

Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống

Ngày đăng 09/10/2018 | 08:56  | Lượt xem: 2333
Gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng là chủ trương nhất quán của Đảng ta, đồng thời là một vấn đề mang tính nguyên tắc trong hoạt động của Đảng.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 27/09/2018 | 03:32  | Lượt xem: 2307
Thời gian qua, công tác tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW, cũng như về Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên...

Giữ gìn hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ

Ngày đăng 14/09/2018 | 08:51  | Lượt xem: 2780
Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện những video clip, hình ảnh xấu, phản cảm liên quan đến lực lượng vũ trang, trong đó có quân nhân. Hầu hết đều bị cắt cúp, thậm chí dàn dựng...

Để góp phần đẩy mạnh học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn hiện nay

Ngày đăng 12/09/2018 | 02:16  | Lượt xem: 2386
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, mở mang dân trí. Bởi theo Người, vai trò của giáo dục, đào tạo là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự hưng thịnh của...

Học tập và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh

Ngày đăng 26/07/2018 | 03:25  | Lượt xem: 2592
Phương pháp dân vận Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và mối quan hệ mật...

Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 20/07/2018 | 08:47  | Lượt xem: 2525
Phong cách của Hồ Chí Minh là một bộ phận quang trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng ta và dân tộc. Việc nghiên cứu, học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có...

Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo: Lời Bác dạy và công tác Tuyên giáo quận Long Biên

Ngày đăng 11/07/2018 | 09:51  | Lượt xem: 2984
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam cũng chính là người đã khởi xướng, rèn luyện và để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền,...

Bà Trần Thị Ánh Tuyết tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 06/06/2018 | 09:40  | Lượt xem: 2706
Bà Trần Thị Ánh Tuyết nhiều năm cần cù đan khăn len tặng các các vùng cao giá rét và những hoạt động từ thiện. Hơn một lần bà bộc bạch, tâm sự với chúng tôi: “Nhiều năm làm công nhân theo Đảng, Bác...

Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018

Ngày đăng 05/06/2018 | 10:13  | Lượt xem: 749
Nhằm đánh giá tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị tại cơ sở. Chú trọng đánh giá việc xây dựng và kiểm soát thực...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác “ươm mầm xanh” tương lai của đất nước

Ngày đăng 31/05/2018 | 04:00  | Lượt xem: 466
Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tình thương yêu và quan tâm đặc biệt.

Nhớ về ngày sinh của Bác!

Ngày đăng 11/05/2018 | 02:27  | Lượt xem: 500
Trong những ngày Tháng Năm lịch sử, mỗi người dân Việt Nam nói chung và mỗi người dân Thủ đô Hà Nội nói riêng đều trào dâng một cảm xúc bồi hồi khi hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - trái tim của...

Quy định về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 08/03/2018 | 03:38  | Lượt xem: 542
Ngày 02/02/2018, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành Quy định số 124-QĐ/TW “về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo...

Quy định của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 08/03/2018 | 03:19  | Lượt xem: 470
Ngày 3-1-2018, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Quy định số 109-QĐ/TW về công tác...

Học tập chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng

Ngày đăng 12/02/2018 | 11:23  | Lượt xem: 3004
Ngày 09/02/2018, Ban Tuyên giáo quận ủy ban hành Hướng dẫn 34-HD/BTGQU về việc "Học tập chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh...

Hướng dẫn số 14 - HD/QU, ngày 10/1/2018 về xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân

Ngày đăng 17/01/2018 | 08:04  | Lượt xem: 777
Ngày 10/1/2018, Quận uỷ Long Biên ban hành hướng dẫn số 14 - HD/QU, ngày 10/1/2018 về xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân

Quy định của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 11/01/2018 | 10:08  | Lượt xem: 409
Ngày 03/01/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Quy định này thay thế...

Lấy ý kiến việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW đối với người đứng đầu và đảng viên chi bộ cơ quan phường Thượng Thanh

Ngày đăng 18/09/2017 | 04:36  | Lượt xem: 1165
Sáng ngày 15/9/2017, tại hội trường Đảng ủy - HĐND - UBND phường Thượng Thanh, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết...
Hiển thị 1 - 20 trong 54 kết quả.