Hội Chữ thập đỏ

Địa Chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh – Khu đô thị Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội.

Địa chỉ email: hctd_longbien@hanoi.gov.vn

A. CHỨC NĂNG :

Hội Chữ thập đỏ quận Long Biên là một tổ chức xã hội hoạt động nhân đạo  được thành lập theo Quyết định số: 3789/QĐ-UB ngày 17/6/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc theo quy định của Nhà nước; chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Hội Chữ thập đỏ Hà Nội, sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận Long Biên và có chức năng triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn Quận.

B. NHIỆM VỤ:

Theo quy định của Luật hoạt động Chữ thập đỏ và theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cụ thể như sau: (Trích Chương II Luật Hoạt động Chữ thập đỏ đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội CNVN thông qua ngày 03/06/2008 và theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX):

1. Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo.

2. Chăm sóc sức khỏe nhân dân, sơ cấp cứu ban đầu, vận động hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác, tham gia vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

3. Tìm kiếm tin tức thân nhân.

4. Tuyên truyền các giá trị nhân đạo.

5. Phòng ngừa ứng phó thảm họa.

6. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Quốc tế trong các hoạt động Chữ thập đỏ.

7. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ quận khóa I, nhiệm kỳ 2004 - 2010 gồm 27 cán bộ, Ban thường vụ khóa I gồm 7 cán bộ.

Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ khóa II, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 32 cán bộ. Ban thường vụ Hội gồm 7 cán bộ.

Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 27 cán bộ, Ban thường vụ Hội gồm 9 cán bộ.

Hội Chữ thập đỏ quận có 30 tổ chức Hội cơ sở trực thuộc bao gồm:

- 14 Hội Chữ thập đỏ 14 phường.

- 03 Hội Chữ thập đỏ 03 cơ quan đơn vị.

- 01 Hội Chữ thập đỏ Hội Phật giáo quận.

- 06 Hội Chữ thập đỏ các trường: trong đó 05 THPT và 01 Trung cấp Quang Trung.

- 06 Chi hội tán trợ trực thuộc.

Cơ quan thường trực Hội Chữ thập đỏ Quận gồm có các Bộ phận nghiệp vụ như sau:

1. Bộ phận Tổ chức Hội – Thi đua khen thưởng.

2. Bộ phận vận động quỹ và cứu trợ nhân đạo.

3. Bộ phận Hiến máu nhân đạo – Chăm sóc sức khỏe.

4. Bộ phận Kế toán – Văn phòng.

D. NHÂN SỰ CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HỘI HIỆN NAY:

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ quan thường trực Quận Hội hiện có 04 đồng chí, gồm: 01 Chủ tịch Hội, 01 Phó Chủ tịch Hội, 01 ủy viên thư ký, 01 cán bộ văn phòng kiêm thủ quỹ.

* Đ/c Nguyễn Thị Nhung – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

ĐT liên hệ: 0912.741.395

Địa chỉ mail: nguyenthinhung_longbien@hanoi.gov.vn

Đ/c Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

ĐT liên hệ: 0919.386.878

Địa chỉ mail: levanbinh_longbien@hanoi.gov.vn

* Đ/c Mai Thị Thu Hường – Uỷ viên thường trực, kế toán,

Địa chỉ mail: maithithuhuong_longbien@hanoi.gov.vn

* Đ/c Lưu Thị Hải Yến – cán bộ văn phòng, thủ quỹ.

Địa chỉ mail: luuthihaiyen_longbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẬN:

- Năm 2004, 2005, 2006: Giấy khen của Thành Hội.

- Năm 2007: Giấy khen của Thành Hội CTĐ Hà nội; Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội; Giấy khen của UBND quận Long Biên trong phong trào thi đua.

- Năm 2008: Giấy khen của Thành Hội CTĐ Hà Nội; Bằng khen của Bộ Y tế, của UBND Thành phố.

- Năm 2009: Bằng khen của Trung ương Hội CTĐ VN; Bằng khen của Ban chỉ đọa vận động HMTN thành phố.

- Năm 2010: Bằng khen của Trung ương Hội CTĐ VN; Bằng khen của UBND Thành phố về vận động hiến máu; Bằng khen của UBND thành phố về hoạt động công tác Hội.

- Năm 2011: Cờ thi đua của Trung ương Hội 5 năm liền đạt thành tích xuất sắc.

- Năm 2012: Bằng khen của Trung ương Hội đạt thành tích xuất sắc; Giấy khen của UBND quận trong phong trào đền ơn đáp nghĩa.

- Năm 2013: Bằng khen của Trung ương Hội đạt thành tích xuất sắc; Bằng khen của Trung ương Hội đạt thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện mô hình gia đình Chữ thập đỏ từ năm 2009-2013; Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất  sắc đơn vị dẫn đầu thi đua khối quận.

- Năm 2014: Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội  đạt thành tích xuất sắc triển khai thực hiện mô hình chăm sóc sức khoẻ; Giấy khen của UBND quận Long Biên đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến 2014; Đạt thành tích xuất sắc HĐ CTĐ 2014. Bằng khen Trung ương Hội  CTĐ VN; Đạt thành tích xuất sắc HĐ HMTN. Bằng khen Trung ương Hội CTĐ VN; Huân chương lao động hạng ba, Huân chương - Chính phủ.

- Năm 2015: Giấy khen của Hội CTĐ TP HN đạt thành tích xuất sắc phong trào Tết vì người nghèo 2015; Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoàn thành xuất sắc công tác Hội năm 2015; Bằng khen của Trung ương Hội có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2015.

- Năm 2016: Giấy khen của Thành Hội có nhiều đóng góp ủng hộ các tình miền Trung đợt mưa lũ năm 2016; Cờ đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ cấp huyện, thị 5 năm liền 2012-2016.