Hỏi đáp

Dear organizations / citizens

You have to enter the following fields to make a question for Ward committee:

The information will be considered by authority and answered as soon as

Thanks for your believe!

Tìm kiếm nội dung hỏi đáp
Vui lòng điền tiêu đề câu hỏi hoặc tên người hỏi vào ô tìm kiếm dưới đây.

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Cung cấp thông tin hồ sơ

Đề nghị cung cấp thông tin 000.00.85.H26-181130-0001

Nguyễn Minh Đức (26/03/2019 10:56) - Long Biên, Hà Nội

Trả lời

Chào ông/bà, cám ơn ông/bà đã gửi câu hỏi tới Cổng TTĐT quận Long Biên

Về câu hỏi của ông/bà, Cổng TTĐT quận Long Biên xin trả lời như sau:

Thông tin hồ sơ 000.00.85.H26-181130-0001 của ông/ bà hiện đang ở tại bộ phận một cửa Quận Long Biên đề nghị ông bà đến nhận kết quả

Quản Trị Nội Dung (26/03/2019 17:24)