Hỏi đáp

Dear organizations / citizens

You have to enter the following fields to make a question for Ward committee:

The information will be considered by authority and answered as soon as

Thanks for your believe!

Tìm kiếm nội dung hỏi đáp
Vui lòng điền tiêu đề câu hỏi hoặc tên người hỏi vào ô tìm kiếm dưới đây.

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

HÌnh thức xử phạt về bản sao?

Hành vi vi phạm quy định về chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký bị xử phạt như thế nào?

Nguyễn Văn Đức (29/09/2015 15:31)

Answer

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP, thì hành vi vi phạm quy định về chứng thực bản sao từ bản chính chứng thực chữ ký bị xử phạt như sau:

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa, làm sai lệch nội dung của bản chính để chứng thực bản sao; nội dung bản dịch để chứng thực chữ ký người dịch.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Sử dụng giấy tờ giả để làm  thủ tục yêu cầu chứng thực;

b) Sử dụng giấy tờ giả là bản sao có chứng thực; giả mạo chữ ký của người  thực hiện chứng thực.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Làm giả giấy tờ giấy tờ để làm thử tục yêu cầu chứng thực;

b) Làm giả bản sao có chứng thực.

 

admin (29/09/2015 15:32)