Hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ chính sách

Hướng dẫn cụ thể về thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản

Ngày đăng 31/05/2016 | 02:23 PM  | Lượt xem: 518
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 361/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn về thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản. Cụ thể như sau:

Long Biên: Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân”

Ngày đăng 29/01/2016 | 04:45 PM  | Lượt xem: 528
Ngày 29/01/2016, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND, triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn quận Long Biên.

Chính phủ ban hành Nghị định 102/2014/NÐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngày đăng 17/11/2014 | 12:00 AM  | Lượt xem: 1509
Ngày 10/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 102/2014/NÐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.  Theo đó, hành vi lấn chiếm đất ở sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng....