Hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ chính sách

Hướng dẫn cụ thể về thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản

Ngày đăng 31/05/2016 | 02:23  | Lượt xem: 581
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 361/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn về thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản. Cụ thể như sau:

Long Biên: Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân”

Ngày đăng 29/01/2016 | 04:45  | Lượt xem: 587
Ngày 29/01/2016, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND, triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn quận Long Biên.

Chế độ, chính sách mới cho thân nhân chiến sĩ CAND

Ngày đăng 13/07/2015 | 06:41  | Lượt xem: 16
Liên Bộ Công an, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 14/2013/TTLT-BCA-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2013của Chính phủ quy định chế độ, chính...

Hướng dẫn tái cơ cấu DNNN không đủ điều kiện cổ phần hóa.

Ngày đăng 13/07/2015 | 06:41  | Lượt xem: 16
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 194/2013/TT-BTC hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Những điểm mới tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP về lựa chọn nhà thầu.

Ngày đăng 13/07/2015 | 06:41  | Lượt xem: 17
Từ 15/8/2014, Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu chính thức có hiệu lực và thay thế Nghị định 85/2009/NĐ-CP, Nghị định...

Thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập tái xuất.

Ngày đăng 13/07/2015 | 06:41  | Lượt xem: 18
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 94/2014/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.

Điểm mới về đăng ký tài khoản tại KBNN trong Thông tư 61/2014/TT-BTC.

Ngày đăng 13/07/2015 | 06:41  | Lượt xem: 14
Thông tư 61/2014/TT-BTC về đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS đã có hiệu lực từ ngày 26/06 vừa qua.

Chính phủ ban hành Nghị định 102/2014/NÐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngày đăng 17/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 1567
Ngày 10/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 102/2014/NÐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.  Theo đó, hành vi lấn chiếm đất ở sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng....