chi tiết bài viết

Tài liệu

20190716182955.1180 khen phuong.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20190716181600.1180 khen phuong.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

Chữa căn bệnh “né” trách nhiệm

Ngày đăng 16/07/2019 | 11:33  | Lượt xem: 18
Một trong những căn bệnh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tồn tại lâu nay là bệnh né tránh trách nhiệm, sợ trách nhiệm. Mặc dù đã được nhận diện và chỉ rõ là một trong những biểu hiện suy...

20190716101755.BC126 - Ket qua ky hop 8.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 1

20190716101645.nqhdnd94.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20190716101610.nqhdnd93.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20190716101533.nqhdnd92.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 2

20190716101452.nqhdnd91.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20190716101413.nqhdnd89.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 2

20190716101336.nqhdnd89.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20190716101259.nqhdnd88.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20190716101217.nqhdnd87.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20190716101136.nqhdnd86.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20190716101048.nqhdnd85.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20190716101005.nqhdnd84.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20190716094133.qd743_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 1

20190716094122.nqhdnd83.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20190716094025.nqhdnd82.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20190716093938.qd667_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20190716093933.nqhdnd81.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0