chi tiết bài viết

Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở phường Thượng Thanh.
Ngày đăng 26/04/2019 | 10:48  | Lượt xem: 250

Sáng 23/4/ 2019, tại phòng họp I UBND phường Thượng Thanh, Đoàn giám sát của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quận Long Biên tổ chức giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của phường Thượng Thanh.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ quận; đồng chí Nguyễn Quốc Long – UV.BTV, trưởng Ban Dân vận và các đồng chí trong Đoàn giám sát thực hiện Quy chế dân chủ quận Long Biên; Đại biểu phường Thượng Thanh có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó bí thư thường trực, Trưởng khối vận, đồng chí Hoàng Văn Lực - Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trưởng các đoàn thể, trưởng ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng và 05 ông bà đại diện là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố của phường.

Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, trưởng ban chỉ đạo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiệ Quy chế dân chủ của phường trong năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019.

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng - BTĐU, Trưởng BCĐ QCDC  phường thông qua báo cáo

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư trường trực, trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ Quận ủy đánh giá cao việc triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của phường. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản được cụ thể hóa, rõ người, rõ việc, rõ thời gian; HĐND, MTTQ và các ngành đoàn thể đã phân công tổ chức giám sát tốt một số nội dung. Ban chỉ đạo phường cần phát huy những kết quả đạt được, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng tiếp tục trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cụ thể:

1. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo điều hành, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện thật cụ thể, tránh làm chung chung, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu;

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật trong giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân; tập trung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân;

3. Ban chỉ đạo phường cần đổi mới nội dung, hình thức đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cần thực hiện tốt giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao vai trò hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; tăng cường thực hiện tốt các nội dung Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn phường.

Đ/c Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực quận ủy phát biểu chỉ đạo