khối nội chính

DANH SÁCH KHỐI NỘI CHÍNH

STT

TÊN ĐƠN VỊ

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

1

Công An Quận

Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Công an

39.398.344

2

Ban Chỉ Huy Quân Sự

Ông Nguyễn Thành Trung – Chỉ huy Trưởng

38.272.441

3

Tòa Án Nhân Dân

Ông Lưu Tuấn Dũng – Chánh Án

36.525.466

4

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự

Ông Nguyễn Ngọc Vinh – Chi cục Trưởng

38.778.382

5

Viện Kiểm Sát

Ông Nguyễn Thế Triệu – Viện trưởng

38.778.382