Kinh tế

UBND quận họp phiên thường kỳ tháng 10/2017
Ngày đăng 25/10/2017 | 10:34 AM  | Lượt xem: 542

Chiều ngày 24/10/2017, UBND quận Long Biên tổ chức họp thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận cùng các đồng chí Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng các phòng Tài chính kế hoạch, Tài nguyên môi trường, Văn hóa thông tin, Y tế, Kinh tế, Lao động - Thương binh & Xã hội, Nội vụ, Giáo dục đào tạo, Quản lý đô thị; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD, Trung tâm dân số; Chi cục trưởng Chi cục thống kê, Chi cục thuế; Phó Trưởng Công an quận.


Đ/c Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp

Phiên họp đã nghe phòng Tài chính kế hoạch báo cáo công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Thực hiện văn bản số 8359/UBND-KH&ĐT ngày 19/10/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo nội dung, quy trình xây dựng và giao kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của 3 cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND quận Long Biên đã triển khai, quán triệt tới các phòng, ngành có liên quan và UBND các phường triển khai nghiêm túc các nội dung, quy trình trong xây dựng và giao kế hoạch theo tinh thần văn bản số 8359/UBND-KH&ĐT; chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, rà soát, báo cáo, thống nhất với thường trực HĐND quận làm cơ sở trình HĐND quyết nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017 cho các phòng, ngành và UBND các phường thuộc quận đảm bảo theo quy định, sát và phù hợp với thực tế của địa phương.

Trong 9 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, điều chỉnh kịp thời và linh hoạt trong tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND quận, quy trình giải quyết công việc và khắc phục tồn tại, hạn chế ở một số lĩnh vực. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất của Thành phố đáp ứng yêu cầu và tiến độ. Đồng thời, cùng với sự phối hợp hiệu quả của Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ quận đã góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều hoàn thành và đạt cao so với cùng kỳ, toàn diện và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ: thu ngân sách đạt 113,9% dự toán, chi ngân sách đạt 60% dự toán, bằng 87% so với cùng kỳ (trong đó chi thực hiện các chương trình, đề án đạt 81% so dự toán); chỉ tiêu giảm nghèo đạt 91,4% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng 0,21% so với kế hoạch; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm 0,1%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,03% so với kế hoạch; hoàn thành chỉ tiêu về trường chuẩn Quốc gia. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quan tâm, tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm, định kỳ kiểm tiến độ hàng tuần, hàng tháng; hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Chương trình 02-Ctr/QU tiếp tục được triển khai đồng bộ, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ công vụ được thực hiện nề nếp, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị, quán xuyến công việc trong từng giai đoạn, thời điểm được nâng cao. Hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đúng tiến độ các dự án trọng điểm phục vụ khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Triển khai có hiệu quả các chuyên đề theo kế hoạch thực hiện chương trình 03-Ctr/QU của Quận ủy tại các phường như xây dựng mô hình, thành lập các câu lạc bộ về vệ sinh môi trường thu gom rác thải tại các khu vực công cộng và các tuyến đường, ngõ phố, nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức đô thị của người dân. Các hoạt động văn hóa - xã hội được triển khai sâu rộng và có nhiều đổi mới. An ninh trật tự được đảm bảo, ổn định và giữ vững.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND quận, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận và các đơn vị dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu phòng Tài chính kế hoạch phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chốt số liệu, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, phân tích, làm rõ nguyên nhân, yếu tố tác động của kết quả đạt được, xác định được nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan, để từ đó có giải pháp phù hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu các ngành cần dự báo, đánh giá được đặc điểm tình hình năm 2018, nhận định được những thuận lợi và khó khăn, phân tích, đánh giá được các nguồn lực; xác định định hướng trong những năm tới phát triển mạnh về thương mại dịch vụ khi nguồn thu từ đất giảm dần. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh một số chuyên đề cần tập trung trong năm 2018 như công tác quản lý đất công, quy trình đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài sản công, giao ban chuyên đề công tác GPMB, triển khai đánh giá, công nhận phường VMĐT, tuyến phố VMĐT…

Phiên họp kết thúc vào hồi 17h15' với sự thống nhất cao của 100% các đại biểu dự họp.