Kinh tế

UBND quận Long Biên lập dự án khu du lịch công viên làng nghề Lệ Mật
Ngày đăng 13/03/2017 | 09:20  | Lượt xem: 2421

Làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật phường Việt Hưng, quận Long Biên được Thành phố phê duyệt tại quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 27/01/2011, công nhận danh hiệu “làng nghề truyền thống Hà Nội”.

Làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật phường Việt Hưng, quận Long Biên được Thành phố phê duyệt tại quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 27/01/2011, công nhận danh hiệu "làng nghề truyền thống Hà Nội". Trên cơ sở này UBND quận Long Biên đã có quyết định số 6190/QĐ-UBND ngày 01/9/2016, phê duyệt Đề án phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật gắn với dịch vụ du lịch trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020.

Ngày 24/11/2016 UBND quận Long Biên có văn bản số 2335/UBND-QLĐT đề nghị UBND Thành phố cho phép Tổng công ty du lịch Hà Nội nghiên cứu quy hoạch phân khu N10 và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công viên Làng nghệ Lệ Mật.

Sau khi xem xét UBND Thành phố giao Sở quy hoạch – kiến trúc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch ô đất ký hiệu C.12/CXKO trong phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 và lập quy hoạch chi tiết Khu công viên làng nghề lệ Mật tại quận Long Biên.

Ngày 03/2/2017 Sở quy hoạch- Kiến trúc có văn bản số 582/QHKT gửi UBND Thành phố về việc nghiên cứu điều chỉnh QHPK N10 và lập QHCT Khu công viên Làng Lệ mật tại quận Long Biên. Tại văn bản này, sở quy hoạch – kiến trúc đề xuất Thành phố cho điều chỉnh ô đất ký hiệu C.12/CXKO trong phân khu đô thị N10 đã được duyệt, bổ sung thêm tính chất sử dụng của công viên, cây xanh hồ nước theo quy hoạch được duyệt thành công viên chuyên đề và hồ nước làm cơ sở triển khai dự án khu công viên Làng nghề để bảo tồn tôn tạo nghề truyền thống, phát huy giá trị văn hóa kết hợp du lịch và không gian công viên cây xanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Việc điều chỉnh quy hoạch, Sở quy hoạch- kiến trúc đề xuất xã hội hóa việc lập quy hoạch để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách, khai thác tối đa nguồn lực trong xã hội.

Ngày 23/02/2017, UBND Thành phố đã có văn bản số 723/UBND-ĐT về việc đồng ý với đề xuất của Sở quy hoạch – kiến trúc. Giao UBND quận Long Biên tổ chức lập dự án điều chỉnh quy hoạch ô đất ký hiệu C.12/CXKO thành khu du lịch công viên làng nghề Lệ Mật và lập quy hoạch chi tiết theo quy định.

Thực hiện văn bản số 723/UBND-ĐT, UBND quận giao các phòng, ngành liên quan sớm lập dự án điều chỉnh quy hoạch trình UBND Thành phố để xây dựng công viên làng nghề lệ Mật góp phần củng cố và phát huy giá trị của Làng nghề truyền thống thúc đẩy du lịch và kinh tế của quận ngày một phát triển.