Kinh tế

Triển khai kế hoạch tăng cường công tác VSATTP tại các chợ và phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn quận
Ngày đăng 20/03/2017 | 17:49  | Lượt xem: 1065

Thực hiện chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội; Ngày 20/03/2017, UBND quận Long Biên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp, công thương và phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn quận Long Biên năm 2017.

Đồng chí Đỗ Huy Chiến – Uỷ viên BTV Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng: Kinh tế, Văn hoá - Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Y Tế, Công an quận; lãnh đạo Trung tâm y tế, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm thú y, Đội Quản lý thị trường số 16, đại diện Ban quản lý các chợ trên địa bàn quận và lãnh đạo UBND 14 phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trưởng phòng Kinh tế quận báo cáo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ; tình hình phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn quận và các nội dung công việc cần thực hiện trong thời gian tới theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Các phòng, ngành chức năng, UBND các phường và đại diện các Ban quản lý chợ đã tham gia phát biểu ý kiến thảo luận về các nội dung cuộc họp.

 

Đồng chí Trưởng phòng Kinh tế quận báo cáo tại hội nghị

Sau khi nghe phòng Kinh tế báo cáo và ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội nghị; đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận kết luận, chỉ đạo:  

1. Đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ

- Yêu cầu các phòng, ngành liên quan và UBND các phường thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 02/12/2016 và Biểu kế hoạch chi tiết của UBND quận về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp và công thương năm 2017. Trong đó, quan tâm thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đặt ra, đặc biệt chỉ tiêu ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm (Yêu cầu 100% các hộ ký cam kết trong 6 tháng đầu năm 2017).

- Tập trung xây dựng mô hình sản xuất theo hướng truy xuất nguồn gốc và vùng quả theo quy trình Vietgat; Xây dựng chuỗi các cửa hàng cung ứng sản phẩm an toàn, sản phẩm rõ nguồn gốc; Kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm không tem, nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

- Xây dựng mô hình chợ kiểu mẫu về an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong đó: hộ kinh doanh được đăng ký sản phẩm an toàn hoặc sản phẩm có tem, nhãn mác, nguồn gốc xuất sứ hoặc tự chịu trách nhiệm về sản phẩm bán.

- Xây dựng quy định quản lý chặt chẽ các đối tượng sản xuất chế biến thực phẩm (bắt buộc phải có tem, nhãn mác) và triển khai thực hiện trong tháng 4/2017.

-  Tập trung quản lý, kiểm soát các mặt hàng rượu theo chỉ đạo của UBND Thành phố. UBND quận giao UBND các phường tổ chức ra quân xử lý vi phạm theo chỉ đạo và yêu cầu các cơ sở nghiêm túc ký cam kết; Phòng Kinh tế chủ trì, hướng dẫn các hộ thực hiện thủ tục đăng ký được sản xuất kinh doanh mặt hàng rượu khi có nhu cầu, hoàn thành trước 30/3/2017.

2. Đối với công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn quận, UBND quận giao các phòng, ngành chức năng, đơn vị thuộc quận và UBND các phường tập trung thực hiện:

- Theo dõi sát, chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận để chủ động dự báo tình hình.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch bệnh nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư về phòng chống dịch bệnh, tránh tâm lý chủ quan.

- Chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh theo các tình huống đặt ra, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc vận chuyển và kinh doanh gia cầm trên địa bàn; quan tâm kiểm soát tại các điểm vận chuyển chính (Ga Gia Lâm, bến xe Gia Lâm,…). Tuyệt đối cấm kinh doanh, giết mổ gia cầm tập trung trong khu dân cư.

 -  Thực hiện tổng rà soát các hộ chăn nuôi, kinh doanh gia cầm trên địa bàn quận và thông báo thông tin tình hình dịch bệnh, yêu cầu các hộ hạn chế chăn nuôi phát triển đàn gia cầm trong thời gian tới.

- Tổ chức vệ sinh, phun tiêu độc, khử trùng môi trường toàn diện trên địa bàn quận có trọng tâm, trọng điểm; trước mắt tập trung thực hiện tại các chợ, tại hộ chăn nuôi gia cầm.