Kinh tế

Thường trực Quận ủy tổ chức giao ban với Bí thư Đảng ủy các phường về công tác chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngày đăng 22/03/2017 | 15:51  | Lượt xem: 1513

Ngày 22/03/2017, Thường trực Quận tổ chức giao ban với Bí thư Đảng ủy các phường về công tác chỉ đạo cấp GCN quyền sử dụng đất trên địa bàn quận năm 2017.

Dự hội nghị có Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ; Đồng chí Đỗ Huy Chiến - Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội quận Long Biên và các đồng chí Bí thư Đảng ủy 14 phường. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một số giải pháp thực hiện và kiểm soát tiến độ cấp giấy chứng nhận:

Theo kết quả rà soát đến ngày 15/3/2017 toàn quận đã cấp được 130 giấy chứng nhận và 45 giấy đăng ký đất đai; số còn lại là 2148 thửa. Gồm:

- 252 thửa đất thuộc diện bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước nhưng người sử dụng đất đã phá đi xây lại, hiện nay Sở Xây dựng chưa bàn giao nên không có hồ sơ;

- 1896 thửa chưa lập hồ sơ quản lý hoặc cấp giấy chứng nhận;

Để hoàn thành việc kê khai đăng ký đất đai, lập hồ sơ quản lý và cấp giấy chứng nhận xong trước 1/7/2017 theo Kế hoạch số 191/KH-UBND 11/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội. UBND quận Long Biên báo cáo Thường trực Quận ủy một số nội dung sau:

Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

1. Nhiệm vụ:

1.1 Căn cứ kế hoạch cấp GCN, UBND các phường lập danh sách các trường hợp còn lại, xây dựng kế hoạch theo từng tuần báo cáo UBND quận để kiểm soát tiến độ.

1.2 Thông báo và tổ chức cho các hộ chưa kê khai đăng ký đất đai thực hiện việc kê khai đăng ký theo quy định tại điều 95 Luật đất đai năm 2013; trường hợp không kê khai đăng ký đất đai, lập hồ sơ quản lý theo quy định hiện hành (328 trường hợp);

1.3 Xây dựng kế hoạch tiếp nhận và triển khai công tác kê khai đăng ký, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với 252 thửa đất sau khi có kết quả bàn giao của Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội;

1.4 Cấp giấy chứng nhận cho 637 thửa đất.

1.5 Giải quyết và lập hồ sơ quản lý đối với 210 thửa đất đủ điều kiện nhưng có vướng mắc trong hộ gia đình (61 thửa người sử dụng đất không hợp tác, 112 thửa đủ điều kiện nhưng chưa kê khai, 37 thửa người sử dụng đất không có mặt tại địa phương);

1.6 Lập và hoàn thiện hồ sơ cho 828 trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

1.7 Giao UBND phường tiếp tục tuyên truyền công tác cấp GCN trên đài truyền thanh và vận động các trường hợp chưa kê khai đăng ký đất đai.

2. Giải pháp thực hiện và kiểm soát tiến độ cấp giấy chứng nhận.

Đối với các phường: Công khai các trường hợp không kê khai, chưa kê khai hoặc các trường hợp có tranh chấp, vướng mắc. Tuyên truyền và tổ chức cho các hộ kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (kể cả các khu vực chưa có bản đồ địa chính); Báo cáo tiến độ thực hiện trước 11h thứ năm hàng tuần về UBND quận qua phòng TNMT về công tác cấp GCN.

Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo cán bộ tập trung xuống cơ sở để thẩm định hồ sơ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại các phường; với phương châm hồ sơ đủ điều kiện dự thảo tờ trình và quyết định cấp GCN ngay trong thời gian công khai, đảm bảo sau khi kết thúc công khai không có vướng mắc chuyển CN VPĐK in giấy chứng nhận và trình UBND quận cấp GCN; Tổng hợp kết quả, tiến độ cấp giấy chứng nhận báo cáo UBND quận, Sở Tài nguyên và Môi trường vào 15h thứ 5 hàng tuần;

Thanh tra quận: Hoàn thành công tác thanh tra các trường hợp phải thanh tra trước khi cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Chi nhánh VPĐK đất đai Hà Nội quận Long Biên: Phối hợp với UBND các phường hoàn thiện hồ sơ kê khai đăng ký đất đai và thực hiện việc cấp giấy xác nhận đã đăng ký đất đai đối với các trường hợp không đủ điều kiện cấp GCN; Giải quyết dứt điểm những tồn tại trong công tác cấp giấy chứng nhận có liên quan đến trách nhiệm của CN VPĐK đất đai;

Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị Quận ủy chỉ đạo:

- Đảng uỷ các phường tập trung chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc lập kế hoạch và tiến độ cấp giấy chứng nhận trên địa bàn phường;

- UB MTTQ quận, các ngành thuộc quận chỉ đạo UB MTTQ phường, các đoàn thể phường tham gia công tác tuyên truyền vận động và thực hiện việc giám sát công tác cấp GCN trên địa bàn phường; đồng thời có những phản ánh kịp thời về những tồn tại, bật cập trong công tác cấp GCN;