Kinh tế

Quận Long Biên triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2017
Ngày đăng 26/04/2017 | 12:12  | Lượt xem: 1938

Ngày 25/4/2017, UBND Quận tổ chức hội nghị đánh giá công tác phòng chống thiên tai năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Bí thư Quận ủy và đồng chí Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị, dự hội nghị còn có các đ/c trong Ban thường vụ Quận ủy, các đồng chí thành viên BCH Phòng chống thiên tai Quận, các đồng chí trưởng, phó các tiểu ban, trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND 14 Phường.

Ngày 25/4/2017, UBND Quận tổ chức hội nghị đánh giá công tác phòng chống thiên tai năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Bí thư Quận ủy và đồng chí Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị, dự hội nghị còn có các đ/c trong Ban thường vụ Quận ủy, các đồng chí thành viên BCH Phòng chống thiên tai Quận, các đồng chí trưởng, phó các tiểu ban, trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND 14 Phường.

Hội nghị nghe đ/c Phó ban thường trực BCH PCTT Quận báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác PCTT năm 2016 và triển khai nhiệm vụ PCTT năm 2017; đồng chí Hạt trưởng hạt QLĐ số 5 báo cáo phương án toàn tuyến, đồng chí Trưởng phòng Kinh tế quận báo cáo phương án thoát nước ngoài bãi, đồng chí Trưởng phòng QLĐT báo cáo phương án thoát nước khu vực trong đồng. Trước khi hội nghị chuyển sang phần tham luận đồng chí Bí thư Quận uỷ phát biểu chỉ đạo và định hướng các nội dung tham luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND quận chủ trì phần tham luận.

Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu các ngành, các phường, cuối hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND quận kết luận và chỉ đạo hội nghị:

1- Quận ủy, UBND Quận ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác phòng chống thiên tai năm 2016. BCH phòng chống thiên tai của Quận, các phòng, ngành chuyên môn, UBND phường đã làm tốt công tác chuẩn bị và xử lý hiệu quả các tình huống thiên tai xảy ra nên mặc dù có 2 cơn bão ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội, 2 đợt mưa lớn trên 100 mm/ngày đêm, 01 đơn nắng nóng kéo dài xong không có thiệt hại lớn về tài sản, ít ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

2-  Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra năm 2017, UBND Quận yêu cầu:

+ Các tiểu ban, các phòng, ngành, các đơn vị đóng trên địa bàn Quận, BCH phòng chống thiên tai các phường căn cứ kế hoạch phòng chống thiên tai của Quận chủ động rà soát những nhiệm vụ đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch PCTT của cấp, đơn vị mình trong năm 2017.

+ BCH phòng chống thiên tai các phường tập trung rà soát lại hệ thống tiêu thoát nước, cây xanh, trang thiết bị, dụng cụ, cột điện, nhà có nguy cơ tốc mái, sập đổ … Báo cáo kết quả về BCH phòng chống thiên tai Quận qua phòng Kinh tế trước ngày 10/5/2017. Đồng thời tập trung làm tốt công tác chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ (Chỉ huy, lực lượng, vật tư, hậu cần tại chỗ) và 3 sẵn sàng (Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả) xong trước 10/5/2017 để triển khai công tác PCTT xong trước 15/5/2017. Nguyên tắc: Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm toàn diện về PCTT trên địa bàn phường.

 + Ban quản lý dự án Quận chịu trách nhiệm phối hợp với công ty Công viên cây xanh Hà Nội rà soát, thống kê, phân loại cây xanh xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc quản lý và xử lý khi có sự cố xảy ra (Công ty; Quận, phường). Căn cứ kết quả rà soát, BQL dự án chịu trách nhiệm thông báo tới các phường trước ngày 10/5/2017.

+ Giao phòng Kinh tế cơ quan thường trực lập danh sách địa chỉ liên hệ, số điện thoại của thành viên BCH, các đơn vị, các ngành có liên quan, các phường gửi tới các đơn vị xong trước ngày 10/5/2017.

Sau ngày 15/5/2017, BCH phòng chống thiên tai cấp Quận tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị và công tác triển khai của các phường; sau ngày 30/5/2017, tổ chức kiểm tra toàn diện trên các mặt để bảo đảm cho nhiệm vụ PCTT năm 2017.

4 – Yêu cầu các phòng, ngành, các đơn vị, BCH phòng chống thiên tai các phường chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chế độ trực, chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Quận. Về đầu mối tiếp nhận thông tin và xử lý các xử cố cụ thể như sau:

+ Về cây xanh, VSMT: Ban quả lý đầu tư quận ; lãnh đạo Phụ trách Đ.c Nguyễn Mạnh Trình

+ Thoát nước trong đồng, cột điện, biển quảng cáo, tốc mái , nhà đổ khu vực trong đồng – Phòng Quản lý đô thị, lãnh đạo Phụ trách Đ.c Nguyễn Mạnh Trình

+ Công tác cứu trợ - Phòng Lao động TBXH, lãnh đạo phụ trách đồng chí Đinh Thị Thu Hương

+ Công tác phòng chống dịch bệnh, y tế, khủ trùng – Trung tâm y tế Quận; lãnh đạo phụ trách đồng chí Đinh Thị Thu Hương

+ Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về thoát nước ngoài bãi: Phòng KT, lãnh đạo phụ trách đồng chí Đỗ Huy Chiến

Năm 2017 dự báo tình hình thời tiết sẽ có nhiều biến động bất thường. Vì vậy UBND quận yêu cầu các phòng, ngành UBND các phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận phải nghiêm túc thực hiện các nội dung nhiệm vụ PCTT của quận đã đề ra./.