Kinh tế

Quận Long Biên đánh giá kết quả thực hiện Đề án Phát triển làng nghề Lệ Mật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
Ngày đăng 20/06/2018 | 10:49  | Lượt xem: 836

Ngày 18/6/2018, UBND quận tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Đề án Phát triển làng nghề Lệ Mật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Chủ trì cuộc họp đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận, dự họp có các đồng chí lãnh đạo phòng Kinh tế; Văn hoá thông tin; Quản lý đô thị; Tài nguyên môi trường; lãnh đạo UBND phường Việt Hưng và đại diện Câu lạc bộ làng nghề; hộ chăn nuôi rắn và một số nhà hàng trên địa bàn phường Việt Hưng.

Trưởng phòng Kinh tế báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018 đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được, đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Các đồng chí dự họp phát biểu ý kiến trước hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận ghi nhận các kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm như: tổ chức thành công hội chợ làng nghề gắn với tổ chức lễ hội Lệ Mật, xây dựng xong đài tưởng niệm Bác Hồ; Tổ chức đón nhận danh hiệu lễ hội Trường Lâm là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.Tuy nhiên còn một số nội dung trong thực hiện kế hoạch còn chậm. Để tập trung làm tốt công việc 6 tháng cuối năm 2018, UBND quận yêu cầu:

1- Tập trung hoàn thiện thủ tục hồ sơ để thành lập HTX: giao Phòng Kinh tế, phòng Tài Chính – Kế hoạch, UBND phường hướng dẫn câu lạc bộ làng nghề hoàn thành hồ sơ đề nghị UBND quận cấp giấy phép kinh doanh.

2- Về Đề án bảo vệ môi trường:  Giao phòng tài nguyên môi trường và UBND phường hướng dẫn các hộ chăn nuôi, nhà hàng kinh doanh ẩm thực xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường báo cáo UBND quận trong tháng 7 năm 2018. Đối với việc xây dựng Phương án bảo vệ môi trường của Làng nghề Lệ Mật giao phòng Tài nguyên môi trường hướng dẫn UBND phường Việt Hưng xây dựng phương án báo cáo UBND quận trước 30/10 để hoàn thiện trình UBND thành phố phê duyệt.

3- Giao Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp phòng Quản lý đô thị, Kinh tế, Văn hóa thông tin, UBND phường lập bản đồ phát triển làng nghề giai đoạn 2016-2020. Cập nhật đầy đủ các nhà hàng, hộ chăn nuôi, bãi đỗ xe, các điểm di tích và các nội dung liên quan đến làng nghề, xong trong tháng 7 năm 2018.

4- Các nhà hàng đạt chuẩn: Giao phòng Văn hóa thông tin có hướng dẫn cụ thể, chi tiết các nhà hàng thực hiện các tiêu chí đánh giá và hoàn thiện các tiêu chí để lập hồ sơ đề nghị sở Du lịch công nhận nhà hàng đạt chuẩn, hoàn thành trong quý III năm 2018. Phòng Văn hóa thông tin hướng dẫn UBND phường xây dựng quy chế tự kiểm tra về các tiêu chí nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

5- Về phát triển chăn nuôi rắn: giao UBND phường đề xuất vị trí đất phù hợp quy hoạch để làm khu chăn nuôi tập trung cho cả làng nghề, báo cáo UBND quận trong tháng 6 năm 2018.

6- Về nhãn mác sản phẩm làng nghề: Giao phòng Kinh tế hướng dẫn các hộ làm thủ tục cấp sản xuất kinh doanh rượu, sau khi thành lập HTX hướng dẫn và giao HTX quản lý tem nhãn mác sản phẩm làng nghề; Hướng dấn Hợp tác xã cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh theo quy định.

7- Về Nhà trưng bày gới thiệu sản phẩm: UBND quận yêu cầu UBND phường sớm xây dựng phương án quản lý, phương án cải tạo, sửa chữa khu vực nhà trưng bày và diện tích cây xanh khu vực nhà trưng bày, báo cáo UBND quận trong tháng 7/2018.

8- Về công tác đầu tư hạ tầng: Giao UBND phường thống kê số hộ có diện tích đất ở trong khu quy hoạch 11,7ha và lên PA tái định cư cho các hộ, đồng thời báo cáo số hộ có đất ở nằm trong giải phòng mặt bằng đường 25m từ phố Hoa Lâm ra khu đô thị mới Việt Hưng, xong trước 30/6/2018 báo cáo UBND quận qua phòng Kinh tế.

Giao phòng Kinh tế đôn đốc, tổng hợp các nội dung và tham mưu UBND quận báo cáo các nội dung trên trong cuộc họp giao ban tiếp theo.