Kinh tế

Nâng cao hiệu quả xử lý, phản hồi các thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng
Ngày đăng 12/04/2018 | 15:46  | Lượt xem: 901

Nâng cao hiệu quả xử lý, phản hồi các thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng

Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 1708/BTNMT-TCMT ngày 6/4/2018, gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc tăng cường hiệu quả xử lý, phản hồi các thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường (ÔNMT) thông qua đường dây nóng.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ÔNMT thông qua đường dây nóng, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Sở TN&MT các tỉnh/TP thiết lập, công khai hệ thống đường dây nóng về ÔNMT từ Trung ương đến địa phương; Ban hành quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ÔNMT thống nhất từ Trung ương đến địa phương để triển khai thực hiện từ tháng 11/2017.

Vì vậy, để tăng cường hiệu quả công tác xử lý, phản hồi các thông tin phản ánh, kiến nghị về ÔNMT thông qua đường dây nóng UBND quận Long Biên đã ban hành quyết định số 7581/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên. Thực hiện quy chế dân chủ, tại các phường mở sổ góp ý, hòm thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại của lãnh đạo UBND phường trực tiếp phụ trách để tiếp thu ý kiến của nhân dân.

 Sau khi triển khai đã có những chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm và hành động của địa phương trong công tác tiếp nhận, xác minh, xử lý các vụ việc ÔNMT, nhiều vụ việc đã được xử lý tương đối triệt để.